Titthålsteknik bör ersätta öppenkirurgi vid behandling av vanlig cancerform

Ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen bland män och kvinnor i västvärlden. Den enda behandlingen som idag kan bota cancersjukdomen är operation med öppen kirurgi, i vissa fall kombinerat med strålning och cytostatika. Men för patienten är det en omfattande operation med lång återhämtning.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, kan nu i ett omfattande internationellt forskningsprojekt visa att det traditionella, öppna kirurgiska ingreppet med fördel skulle kunna ersättas av titthålskirurgi.

Projektet, som genomförts i samarbete mellan 30 sjukhus i åtta länder och där Östra sjukhuset, som är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, inkluderat flest patienter, har tidigare visat att titthålskirurgi både ger mindre smärta och erbjuder snabbare återhämtning av tarmfunktionen, och därmed en tidigare återgång till normal kost (i motsats till att behöva dropp).

Nu visar uppföljningen av 1 044 patienter att metoden även är säker i det långa perspektivet: patienter som genomgått titthålskirurgi har inte någon ökad risk för återfall, och överlever i lika hög grad som de som genomgår den traditionella operationen.

Titthålskirurgi används redan vid behandling av bland annat tarmcancer. Men metoden har inte tidigare studerats för ändtarmscancer.

– Nu ser vi att titthålstekniken har både kortsiktiga fördelar för patienten som snabbare kan lämna sjuksängen och återgå till ett normalt liv, och är dessutom långsiktigt lika säker. Vår slutsats är därför att titthålstekniken bör införas även vid behandling av ändtarmscancer. Det kräver att svenska tarmkirurger tränas i titthålsteknik, något som till exempel Danmark och Storbritannien kommit långt med, säger professor Eva Haglind vid Sahlgrenska akademin, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och medlem i det internationella projektets styrgrupp.

Artikeln ”A randomized trial of laparoscopic versus open surgery for rectal cancer” publiceras i New England Journal of Medicin den 2 april.

För kopia av artikeln kontakta artikelförfattaren.

Den internationella studien leds från Free University i Amsterdam.

Kontakt:
Eva Haglind, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 0705-349088, 031-343 4190, eva.haglind@vgregion.se