Tio miljoner utvecklar strålbehandlingen

Tio miljoner kronor från Vinnova sätter fart på det nationella projektet Skonsam strålbehandling som leds från Norrlands universitetssjukhus.
– Bidraget gör att vi kan samla spetskompetens från hela landet för att utveckla och implementera nya behandlingsmetoder för cancerpatienter. Finansieringen bidrar främst till att koordinera aktiviteterna via en projektledning i Umeå, förklarar Mikael Karlsson, professor i radiofysik.

Dessutom stöds två operativa projektledare, en i Umeå och en i Lund, samt fem arbetspaketledare i Umeå, Uppsala (Rayserach), Stockholm (Siemens), Linköping och Lund.

En mindre del av Vinnovas finansiering går till respektive part där dock den egna insatsen är väsentligast. De landsting och företag som medverkar avsätter egen arbetstid som motsvarar minst 10 miljoner kronor.

– Det gör att projektets totala omslutning är drygt 20 miljoner kronor under 2,5 år. Och med det räknar vi med att Sverige ska ta en ledande position inom strålbehandling av cancer, säger Mikael Karlsson.

Projektet syftar till att med moderna bildmetoder individanpassa stråldosen så att tumören får precis den dos som behövs utan att andra organ skadas.

Projektet bygger vidare på en gemensam strategisk satsning som Norrlands universitetssjukhus gjort tillsammans med Umeå universitet. Skonsam strålbehandling har både ett kortsiktigt fokus som syftar till att bygga en klinisk infrastruktur med MR och PET/MR och ett mera långsiktigt.

– Det målet handlar om att skapa en nationell forskningsplattform för bildstyrd cancerbehandling, förklarar Mikael Karlsson.