Tillfällig avstängning av äggstockarna minskar risken för återfall i bröstcancer bland yngre kvinnor

För majoriteten av yngre kvinnor som haft bröstcancer kan en tillfällig avstängning av äggstockarna minska risken för återfall i sjukdomen med 22 procent. Det visar en ny internationell studie som i Sverige har letts av Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I Sverige drabbas cirka 8 000 kvinnor av bröstcancer varje år och av dessa är cirka 20 procent under 50 år, cirka 1 600 kvinnor. Bland dessa kvinnor har 70 procent en bröstcancertyp där tumörernas tillväxt stimuleras av det kvinnliga hormonet östrogen. Inom denna grupp finns kvinnor med högre risk för återfall och som också behandlats med cytostatika.

Det är hos dessa kvinnor som man har upptäckt att en tillfällig avstängning av äggstockarnas funktion och därmed östrogenproduktionen, kan minska risken för återfall i bröstcancer med 22 procent. I jämförelse med den i dag vanligast förekommande efterbehandlingen, det säger Per Karlsson, onkolog och områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det här är en liten men väldigt viktig förbättring i behandlingen av bröstcancer. Enbart i Sverige insjuknar mer än 1 100 kvinnor varje år i denna typ av cancer och för dessa kvinnor skulle den här behandlingen vara extra effektiv.

Injektioner en gång i månaden
Resultatet framkommer i en internationell studie där över 3 000 kvinnor har deltagit och där Sahlgrenska Universitetssjukhuset har lett Sveriges deltagande. Kvinnorna i studien hade ännu inte kommit in i klimakteriet och hade konstaterats vara cancerfria efter operation.

I studien fick kvinnorna under fem års tid en av tre olika efterbehandlingar. Den första gruppen fick i dag ordinarie behandling med enbart läkemedlet Tamoxifen, som blockerar cancercellernas receptorer (känselspröt) för östrogen. Grupp två fick en kombinationsbehandling med Tamoxifen och månatliga injektioner av ett läkemedel som hindrar äggstockarna från att producera östrogen. Den tredje och sista gruppen fick även de en kombinationsbehandling med äggstockshämmande injektioner, men ett annat läkemedel som heter Exemestane, istället för Tamoxifen.

I studien fann man att de kombinerade behandlingarna var mest framgångsrika på kvinnor under 35 år och för dem som fått cytostatika. Allra bäst resultat såg man hos dem som fick behandling med äggstockshämmande injektioner och Exemestane. Efter fem års behandling var det endast en av sex kvinnor som fick återfall av bröstcancer i denna grupp, detta i jämförelse med en av tre kvinnor i den grupp som enbart fick Tamoxifen.

– Resultatet av studien visar att de här kombinationsbehandlingarna fungerar väldigt bra på de som har en cancer som stimuleras av östrogen och jag tror att de kommer börja användas i större omfattning redan nästa år. Det verkar även som att de är särskilt gynnsamma för kvinnor med en mer aggressiv typ av cancer, säger Per Karlsson.

Minskar behovet av att operera bort äggstockarna
Redan i dag används den här typen av kombinationsbehandlingar i en mindre utsträckning, men man har saknat konkreta resultat om vilka kvinnor som gynnas av behandlingen och vilka som klarar sig utan den. Detta har varit en stor brist eftersom behandlingarna inte är helt utan besvär.

– Genom att stänga av äggstockarnas produktion av östrogen så får dessa patienter klimakteriebesvär, vilket kan vara jobbigt som ung kvinna. Samtidigt kan patienten inte bli gravid under tiden som behandlingen pågår.

Fördelen med kombinationsbehandlingarna är att kvinnor med en ökad risk för återfall inte behöver operera bort äggstockarna. Effekterna av de äggstockshämmande injektionerna är bara tillfälliga. Redan 2-3 månader efter att behandlingen har upphört sätter menstruationen igång för de flesta av patienterna och äggstockarna börjar fungera som vanligt. Nästa steg blir nu att undersöka om det är aktuellt med den här typen av kombinerade efterbehandlingar under en längre period än fem år.

Fakta om studien:
3066 kvinnor har deltagit i den internationella studien som har pågått under fem års tid och som gjorts på uppdrag av International Breast Cancer Study Group (IBCSG). Sahlgrenska Universitetssjukhuset har varit samordnare i Sverige och totalt deltog 62 svenska kvinnor i studien.