Tidig upptäckt av bröstcancer räddar liv – Bröstcancerförbundet släpper guide till självundersökning på fem språk

Tidig upptäckt av bröstcancer räddar liv – Bröstcancerförbundet släpper guide till självundersökning på fem språk


Klämappen

En kartläggning från Bröstcancerförbundet visar att fyra av tio utrikesfödda kvinnor uteblir från sin mammografiundersökning. Det är dubbelt så många jämfört med svenskfödda kvinnor. För att nå ut till fler med information om vikten av tidig upptäckt genom självundersökning som komplement till mammografi lanserar Bröstcancerförbundet appen Klämdagen på arabiska, engelska, persiska, somaliska och turkiska.

Klämdagen är en tjänst som påminner kvinnor om att själva kontrollera sina bröst en gång i månaden. Den innehåller bilder och information som visar hur brösten undersöks i fyra olika steg. Genom självundersökning kan kvinnor mellan mammografitillfällena upptäcka förändringar i brösten. Tidig upptäckt av bröstcancer räddar liv.

-Alla kvinnor, oavsett var de kommer ifrån, behöver kontinuerligt undersöka sina bröst. Genom informationsinsatser på olika språk vill vi öka medvetenheten om brösthälsa bland utrikesfödda kvinnor. Tidig upptäckt av tumörer räddar liv, säger Marit Jenset, generalsekreterare på Bröstcancerförbundet.

Bröstcancerförbundets tjänst Klämdagen finns att ladda ner från Appstore. För mer information om självundersökning besök www.bröstcancerförbundet.se/om-brostcancer/klamdagen-sjalvundersokning/ eller se instruktionsfilmen https://www.youtube.com/watch?v=nd1QeYNt2sY.

Bröstcancer i siffror:

Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer
7600 kvinnor i Sverige per år får diagnosen bröstcancer
80 procent av de drabbade överlever sin cancer
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor
Två av tre fall upptäcks vid screening (mammografi)
Bröstcancerförbundet (tidigare Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patientorganisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. Bröstcancerförbundet bildades 1982, har över 11.000 medlemmar och är engagerade i frågor kring forskning, vård och rehabilitering. www.bröstcancerförbundet.se

Bröstcancerfonden, som är de bröstcancerbehandlades egen fond, startades 2001. Via Bröstcancerfonden samlar Bröstcancerförbundet in pengar som går till viktig patientnära bröstcancerforskning och påverkansarbete med målet att förbättra bröstcancerbehandlades situation. Men också till kunskapsspridning, information och stöd till bröstcancerdrabbade och deras närstående. Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer!