Tidig röntgen kan öka överlevnaden i lungcancer i Gävleborg

Lungcancer som upptäcks tidigt har goda förutsättningar att kunna botas. För att korta utredningstiden kring misstänkta fall inom primärvården finns nu en möjlighet till röntgen redan innan läkarbesök på hälsocentralen.

Inger Mohlén, distriktssköterska Storvik Din HC, Therése Norrsken, läkare Storvik Din HC och Hirsh Koyi, lungläkare, internmedicin.

Lungcancer tar varje dag tio människors liv i Sverige och är den cancersjukdom som orsakar flest människors död. Cancerfonden har granskat hur väl vården lyckas fånga upp och diagnosticera patienter med lungcancer i ett tidigt skede.

Granskningen visade att det finns stora regionala skillnader. I Region Gävleborg diagnosticeras färre än var femte patient i tidigt skede, då det finns störst möjlighet till bot.

Nu införs ett nytt arbetssätt inom all primärvård i Gävleborg kring patienter med misstänkt lungcancer. En viktig förändring är att lungröntgen utförs innan läkarbesöket på hälsocentralen, förutsatt att kriterierna för misstanke om lungcancer är uppfyllda.

Fann två fall under pilotarbete

Förändringen har sin grund i ett pilotarbete vid Storviks hälsocentral under februari till oktober 2018. Under den perioden erbjöds 14 patienter röntgen enligt den nya rutinen och man fann två fall av lungcancer i tidigt stadium.

– Inom specialistvården har utrednings- och behandlingstiderna för cancerpatienter kortats ned genom nationellt standardiserade vårdförlopp för olika diagnoser. På det här sättet kortar vi ned utredningstiden för misstänkta lungcancerfall även inom primärvården, säger Therése Norrsken, läkare vid Storviks hälsocentral.

Hosta och upprepade luftvägsinfektioner

I Storvik gjordes också granskningar av de 14 patienternas journaler två år bakåt i tiden för att hitta gemensamma symptom som de sökt för. Alla hade sökt för långvarig hosta och många av dem för upprepade luftvägsinfektioner.

– Vi ser gärna att man kontaktar sin hälsocentral för undersökning om man är rökare och känner igen sig i symptomen, säger Therése Norrsken.

Kommer att rädda liv

Hirsh Koyi, lungläkare i Region Gävleborg, konstaterar att det nya arbetssättet kommer att rädda liv.

– 50 procent av dem som kommer till oss har redan en obotlig sjukdom. De minskade ledtiderna inom primärvården är en viktig förutsättning för att vi ska ha möjlighet att bota fler. Nästa steg för att upptäcka lungcancer i tidigt skede är screening. Socialstyrelsen håller just nu på med en översyn av screeningprogram inom lungcancer, säger Hirsh Koyi.

Prioriterad fråga i Gävleborg

– Cancervården är en prioriterad fråga för oss som leder Region Gävleborg. Cancer är en av vår tids största och värsta sjukdomar. Var tredje svensk drabbas någon gång i sitt liv. Därför är det så glädjande att se hur medarbetarna kunnat utveckla arbetssätt som effektiviserar vården och förbättrar behandlingen för de drabbade, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tommy Berger (S).