Thomas Helleday tilldelas Eric K Fernströms pris

Thomas Helleday, cancerforskare och professor i kemisk biologi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, tilldelas 2014 års Fernströmpris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare. Thomas Helleday får priset för sina insatser för att hitta nya typer av måltavlor för behandling mot cancer.

Det övergripande målet i Thomas Helledays forskning är att förbättra cancerbehandling genom att utnyttja defekter i cancerceller för att skräddarsy specifika läkemedel mot alla typer av cancer, med minimala biverkningar.

I april 2014 publicerade hans forskarlag studier där de visar på nya sätt att döda tumörceller utan att skada omgivande friska celler. Konceptet bygger på att hämma enzymet MTH1 som cancerceller behöver för att dela sig. Utan detta enzym skadas tumörens DNA vilket till slut dödar den, samtidigt som omgivande normala celler inte skadas alls. Resultaten är lovande och visar i djurmodeller att metoden kan göra det möjligt att behandla vissa cancerformer förhoppningsvis utan biverkningar.

Tidigare har hans forskargrupp tagit fram en ny metod för att behandla ärftlig bröst- och äggstockscancerpatienter. Genom att hämma proteinet PARP kan man effektivt döda cancern, men utan att ge de biverkningar som cytostatika innebär. Dessa PARP-hämmare testas nu i kliniska studier över hela världen, och det amerikanska läkemedelsverket FDA behandlar just nu ansökningar om marknadsgodkännanden av läkemedel.

– Thomas Helleday arbetar ytterst målmedvetet och har varit mycket framgångsrik med att identifiera nya måltavlor för cancerbehandling, säger Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet. Hans fortsatta forskning kommer att ha stor betydelse för framtida möjligheter att finna nya strategier för behandling av många typer av cancer.

43-årige Thomas Helleday är redan etablerad som en internationellt erkänd vetenskaplig ledare inom cancerforskning. Redan vid 35 års ålder hade han installerats som professor vid Stockholms universitet, University of Sheffield och University of Oxford. Sedan 2012 är han innehavare av Söderbergska jubileumsprofessuren i translationell medicin vid Karolinska Institutet. Han har mottagit flera internationella utmärkelser för sin forskning, bland annat Eppendorf-Nature Young European Investigator Award, Göran Gustafssonpriset och Skandias Lennart Levipris.

Eric K. Fernströms stiftelse bildades 1978 och delar årligen ut ett nordiskt pris och sex priser till yngre och särskilt lovande forskare som gjort framstående insatser inom de medicinska vetenskaperna. Var och en av landets medicinska fakulteter utser sin egen pristagare. Prissumman uppgår till 100 000 kronor och överlämnas till pristagarna i samband med Forskningens Dag i Lund den 5 november. Thomas Helleday uppmärksammas även vid Karolinska Institutets installationsceremoni i Aula Medica den 17 oktober 2014.