Tarmcancerpriset 2015 till Vuokko Elner, Göteborg, och professor Richard Palmqvist, Umeå

Vuokko Elner, Göteborg, var 40 år när hon fick cancerbeskedet. För sin dotter förklarade hon: ”Lilla gumman, det kan vara så att det är cancern som ska dö och inte jag.”

Vuokko Elner
Vuokko Elner.

Det blev en mardrömsresa där sjukvården misslyckades på flera allvarliga sätt. Men Vuokko Elner överlevde sin tarmcancer och efter fyra års skrivande har hon samlat sina tankar och erfarenheter i boken ”Livets sköra tråd”.

– En fantastiskt fin ära att få ta del årets tarmcancerpris, Jättekul! säger Vuokko Elner, vars behandling ledde till att Sahlgrenska Universitetssjukhuset gjorde en Lex Maria anmälan och där Socialstyrelsen fann att sjukvården brustit i flera led.

Prismotiveringen lyder:
Med sin bok bidrar Vuokko Elner till ökad öppenhet om att som relativt ung, 40 år, få tarmcancer och leva med stomier. Därtill synliggör hon strukturer i sjukvården som borde kunna förbättras. Boken är dessutom en positiv livsberättelse, trots det svåra ämnet, och kan fungera som stöd för andra drabbade och deras anhöriga.

Tarmcancerpriset 2015 delas med Richard Palmqvist, överläkare och professor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå Universitet. Han får priset för framgångsrik forskning kring orsaker till tarmcancer och hur tumörceller sprider sig.

Richard Palmqvist
Richard Palmqvist.

Prismotiveringen lyder:
Med hjälp av unikt material från medicinska biobanken i Umeå har Richard Palmqvist kunnat påvisa livsstilsfaktorer av betydelse för kolorektal cancer och dess orsaksmekanismer.
Bland annat har han undersökt folsyrans roll och dessa resultat har fått betydelse i diskussionen om eventuell folatberikning av livsmedel i Sverige.
I flera studier har han undersökt vilka faktorer som är involverade när aggressiva tumörceller invaderar sin omgivning och sprider sig i kroppen. I biologiska termer är kolorektal cancer inte en enda sjukdom, utan den kan delas upp i flera olika undergrupper, och Richard Palmqvist har studerat den kliniska betydelsen av detta.

Tarmcancerpriset 2015 består av ett diplom och 12 500 kronor vardera. Priset delas ut på Tarmcancerdagen 17 mars av ILCO och Mag-och tarmförbundet med stöd av Roche AB.