Tarmcancerpriset 2014 delas mellan vård och patient

Tarmcancerpriset är instiftat av patientföreningarna Mag- och tarmförbundet och ILCO, Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, i samarbete med läkemedelsföretaget Roche. Priset är instiftat för att uppmärksamma personer eller grupper som aktivt agerat för att påverka och förbättra tillvaron och livet för personer med tarmcancer.

– Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen, något som fortfarande är ganska okänt bland allmänheten. Vi behöver uppmärksamma detta för att få fler att söka och få vård tidigt. Här spelar tarmcancerpriset en viktig roll för att uppmuntra goda exempel på god vård och informationsspridning, vilket årets pristagare illustrerar på ett utmärkt sätt, säger Birgitta Rehnby, ordförande för Mag- och Tarmförbundet.

Andreas Lundqvist fick diagnosen tarmcancer år 2006 och har sedan dess brottats med sjukdomens konsekvenser, såväl fysiska som känslomässiga. År 2013 satte han tillsammans med sin äldre syster, skådespelerskan Maria Lundqvist, upp föreställningen ”Min bror och jag”, med målet att få folk att våga prata även om det svåra. De ville få vänner och anhöriga att höra av sig, även när människor drabbas av kriser. Med föreställningen, som de förra året turnerade med runtom i Sverige, har Andreas och Maria bidragit till att sprida kunskap om och rasera fördomar kring tarmcancer. För detta får de alltså den ena halvan av Tarmcancerpriset 2014.

– Vi är naturligtvis glada för priset. Det finns starka tabun kring tarmcancer och stomiopererade, det uppfattas som skamligare än andra cancerformer. Men vi väljer inte vilken sjukdom som drabbar oss och ska inte heller behöva skämmas, säger Andreas Lundqvist.

Kirurgavdelning 6 på Västmanlands sjukhus Västerås delar priset med syskonen Lundqvist enligt följande motivering: ”Vården av patienter som opereras för kolorektal cancer är krävande för all personal. För att slutresultatet, inte bara operationen, skall bli bra krävs ett väl fungerande team. På Kirurgavdelning 6, Västmanlands Sjukhus Västerås, har man med all önskvärdhet visat att omvårdnaden av denna patientgrupp är av yppersta klass eftersom resultaten i Västerås legat i Sverigetoppen i många år”.

– Vi har arbetat systematiskt med omvårdnadsfrågorna de senaste sju åren och nått väldigt goda resultat. Därför är det förstås väldigt roligt att vårt arbete på avdelningen uppmärksammas på det här sättet, säger Elena Ejnarsson, avdelningschef på kirurgavdelning 6.

Priset kommer att delas ut under en ceremoni under Tarmcancerdagen som hålls den 25 mars på konferenscentret 7A i Stockholm.