Tafinlar/Mekinist förlänger överlevnad vid aggressivt melanom

Behandling med Tafinlar/Mekinist ger förlängd överlevnad hos patienter med aggressivt melanom

Patienter med BRAF-muterad metastaserat malignt melanom som behandlas med Tafinlar (dabrafenib) i kombination med Mekinist (trametinib) lever i genomsnitt signifikant längre tid än patienter som får vemurafenib. Efter två år levde 52 procent av de patienter som behandlats med dabrafenib/trametinib mot 38 procent av patienterna i kontrollgruppen. Det visar data som presenteras på årets upplaga av Europas största cancerkongress, European Cancer Congress (ECC) 2015 i Wien.

– De nya överlevnadsdata bekräftar ytterligare att kombinationen dabrafenib/trametinib är en effektiv behandling som förlänger livet för patienter med BRAF-muterad metastaserat melanom, säger professor Johan Hansson, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och en av landets ledande experter på området.

Metastaserat malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och drabbar ofta människor i 40-50-årsåldern. Bara en av fem av dem som får diagnosen metastaserat melanom överlever i mer än fem år1,2. Varje år diagnostiseras cirka 3 300 personer med malignt melanom i Sverige, varav ungefär 500 insjuknar i spridd sjukdom. Omkring hälften av dessa har en genmutation i ett protein som styr cancercellen och som kallas BRAF4,2. Mutationen leder till att cellsignaleringen blir onormal, vilket i sin tur gör att mängden cancerceller växer till och överlever i okontrollerad omfattning. Det innebär att patienter med den BRAF-muterade formen av malignt melanom har en mer aggressiv sjukdom som påverkar prognosen negativt. Med hjälp av gentest kan man fastställa om en tumör är BRAF-positiv och beroende på resultatet, välja den behandling som är mest lämplig2.

Signifikant förbättrad överlevnad även efter två år

Forskningsresultaten som presenteras på ECC-kongressen är en uppdatering av resultat från studien, COMBI-v, där kombinationsbehandlingen dabrafenib/trametinib jämfördes med läkemedlet Zelboraf (vemurafenib). Studien visade att kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib av patienter med metastaserat BRAF-muterat melanom gav en signifikant längre överlevnad. Vid tolv månader var 72 procent av de kombinationsbehandlade patienterna fortfarande i livet mot 65 procent av dem som fått vemurafenib6.

Efter två år levde 51 procent av de patienter som behandlats med dabrafenib/trametinib mot 38 procent av dem som behandlats med vemurafenib. Medianvärdet för överlevnad (OS) var 25,6 månader för kombinationsbehandlingen och 18 månader för behandling med vemurafenib3.

Resultaten visar också att medianvärdet för patienter som svarade på behandlingen (ORR) var högre för dabrafenib/trametinib, 65,6 procent. För vemurafenib låg medianvärdet på 52,8 procent3.

Säkerhetsdata från tvåårs-studien ligger i linje med dem som tidigare publicerats för kombinationsbehandlingen3.

Kombinationsbehandling gav bättre sömn och mindre smärtor

En vidare analys av patienternas livskvalitet visar att behandling med dabrafenib/trametinib gav signifikanta kliniska förbättringar i allmäntillstånd, både fysiskt och socialt jämfört med behandling med vemurafenib. Patienterna som fick kombinationsbehandlingen hade också mindre smärtor samt bättre sömn och aptit än patienter som fick vemurafenib5.

Kort om kombinationen dabrafenib och trametinib
De båda läkemedlen är målstyrda så kallade kinashämmare som riktas mot BRAF (dabrafenib) respektive MEK (trametinib) i den signalväg som kallas RAS/RAF/MEK/ERK.

Kombinationsbehandling med dabrafenib och trametinib är godkänd i EU, USA, Australien, Chile och Kanada för patienter med inoperabelt eller metastaserande BRAF V600E/K-positivt melanom. Det amerikanska godkännandet skedde genom ett expressförfarande där kombinationen först fick så kallad genombrottsstatus, Breakthrough Therapy designation och godkändes inom ramen för FDA:s Accelerated Approval program.

Kombinationen dabrafenib och trametinib har också visat god effekt vid icke-småcellig lungcancer hos patienter med BRAF V600E-mutation. Även för denna indikation har den amerikanska läkemedelsmyndigheten gett behandlingen genombrottsstatus. Kombinationsbehandlingen dabrafenib/trametinib testas nu även i kliniska prövningsprogram på patienter med andra tumörtyper där signalvägen RAS/RAF/MEK/ERK är inblandad.

Se Fass för information om biverkningar av Tafinlar (dabrafenib) respektive EMA för information om Mekinist (trametinib).

Referenser:

1.A Snapshot of Melanoma. National Cancer Institute. Available at: http://www.cancer.gov/research/progress/snapshots/melanoma. Accessed August 26, 2015.

2.Melanoma Skin Cancer. American Cancer Society. Available at: http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003120-pdf.pdf. Accessed August 26, 2015.

3.Robert C. Two year estimate of overall survival in COMBI-v, a randomized, open-label, phase III study comparing the combination of dabrafenib (D) and trametinib (T) with vemurafenib (vem) as first-line therapy in patients (pts) with unresectable or metastatic BRAF V600E/K mutation-positive cutaneous melanoma. Abstract #3301. 18th ECCO – 40th ESMO European Cancer Congress, September 2015, Vienna, Austria.

4.GLOBOCAN 2012: estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. International Agency for Research on Cancer. Available at: http://globocan.iarc.fr/. Accessed August 26, 2015.

5.Grob JJ. COMBI-v: health-related quality of life (HRQoL) impact of the combination of dabrafenib and trametinib (D+T) vs vemurafenib (V) in patients with BRAF V600 metastatic melanoma (MM). Abstract #3345. 18th ECCO – 40th ESMO European Cancer Congress, September 2015, Vienna, Austria.

6.Robert C et al. Improved Overall Survival in Melanoma with Combined Dabrafenib and Trametinib. NEJM, jan 2015 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1412690