Ta hand om din lust – en liten skrift av största vikt

 

 

Ta hand om din lust är skriven av gynekolog Boel Bahr och faktagranskad av överläkare och onkolog Elisabet Lidbrink.

Kvinnor lider i onödan!

Nästan 70 % av alla kvinnor med bröstcancer får antihormonell behandling, och över 60 % av dem får sexuella besvär. Hos nära hälften kvarstår besvären efter avslutad behandling – en behandling som pågår mellan 5 och 10 år. Om man tidigt informerade om sexuella biverkningar och gav råd kring hur besvären kan lindras skulle problemen minska betydligt.

Lagom till Rosa Oktober lanserar därför Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, en efterlängtad och angelägen skrift om sexualitet och bröstcancerbehandling. Syftet är dels att hjälpa patienterna, dels att underlätta för behandlande läkare att samtala om kvinnans eventuella sexuella biverkningar. Kvinnors problem i samlivet ges inte lika mycket utrymme som exempelvis erektionssvårigheter hos män med prostatacancer trots att problemen faktiskt är likartade.

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor i Sverige. Varje timme får en kvinna sin bröstcancerdiagnos. Bröstcancer drabbar främst kvinnor i 40-årsåldern och uppåt men blir allt vanligare och smyger sig ner i åldrarna. Torra slemhinnor och samlagssmärtor, och därmed minskad lust, är vanliga biverkningar i samband med en bröstcancerbehandling. Generellt får patienter för lite information om detta. Att sätta fokus på något som drabbar så många, men som det talas så lite om, är därför oerhört viktigt – inte minst eftersom detta visat sig kunna minska besvären. Kvinnor är också i behov av konkreta och praktiska råd om hur man kan vårda sin lust både under och efter behandlingstiden.

– Ta hand om din lust fyller ett tomrum och avsikten och förhoppningen är att den kan göra skillnad. BRO hyser stor tacksamhet mot Boel Bahr för att hon ger oss möjlighet att ge ut den här viktiga skriften. Den ligger helt i linje med en av de största uppgifter vi som patientorganisation har: att ingen ska behöva känna sig ensam med sin bröstcancer, säger Elizabeth Bergsten Nordström ordförande, BRO.

– I mitt arbete som gynekolog träffar jag många kvinnor som uttrycker sorg och frustration kring bristen på lust i samband med en bröstcancerbehandling. Jag är glad över att BRO tycker att det här är ett lika viktigt ämne som jag. Sexualitet är en del av vår folkhälsa. Därför borde det också vara en mänsklig rättighet att hitta den form av sin sexualitet som man kan ha glädje av under olika skeden av livet, säger Boel Bahr, gynekolog och författare av Ta hand om din lust. Intervju med Boel Bahr