SVF gav snabbare hudutredning och sammansvetsat arbetslag i Halland

 

Carl Axenborg, processledare för SVF hudmelanom och kirurg vid kirurgmottagningen på Hallands sjukhus i Varberg

Enligt det standardiserade vårdförloppet för malignt hudmelanom ska en misstänkt hudförändring tas bort inom sju dagar efter att den upptäckts. I region Halland får 8 av 10 patienter hjälp inom den ledtiden. En regional informationskampanj, ett gemensamt journalsystem men framförallt ett nytt och sammansvetsat arbetssätt ligger bakom landets effektivaste utredning av misstänkt hudcancer.

I år ligger kirurgkliniken i Halland i topp när det gäller att inom angiven maxtid för SVF ta bort hudförändringar som kan vara hudmelanom. Ingen annanstans i landet opereras en så hög andel inom den maximala ledtiden.

– Men det har inte alltid sett så här bra ut, säger Carl Axenborg, processledare för SVF hudmelanom och kirurg vid kirurgmottagningen på Hallands sjukhus i Varberg.

Enligt Carl var deras största utmaning att effektivisera den första delen av förloppet, från misstanke till primär borttagning av hudförändringen. Eftersom det ska ske inom sju dagar krävs en välfungerande process.

– I praktiken kan en helg kan äta upp halva ledtiden, säger Carl Axenborg.

För att tydliggöra vem som skulle göra vad skapade kirurgkliniken ett forum med representanter för samtliga involverade enheter.

Läs hur de fick ihop processen tillsammans i artikeln på cancercentrum.se