Sverige undertecknar avtal med USA om cancerforskning

Sverige undertecknar avtal med USA om cancerforskning

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, besökte tisdagen den 27:e september USA för att underteckna ett avtal om samarbete inom cancerforskning. Avtalet är en del av president Barack Obamas projekt Cancer Moonshot där han tillsammans med vicepresident Joe Biden driver att USA ska öka sina insatser för cancerforskning. Vid Bidens besök i Stockholm i augusti 2016 meddelades det att USA och Sverige har börjat diskutera möjligheterna om ett avtal för att öka samverkan inom cancerforskning.

För att bättre förstå och kunna behandla cancer behöver vi ökar våra insatser för forskning på området. Det görs mycket men resurserna behöver användas bättre. Den amerikanska regeringen har identifierat några länder som är särskilt intressanta att samarbeta med och ett av dessa är Sverige. Svensk medicinsk forskning tillhör världens främsta och flera världsledande forskningsmiljöer inom cancerområdet finns i Sverige. Genom ett avtal kan USA få fler samarbeten med våra bästa forskningsmiljöer. Sverige som ett litet land får i gengäld fler och närmare kontakter med USA inom detta område. Svenska forskare har redan mycket samverkan med amerikanska partners. Ett avtal med deras hälsodepartement kommer att öppna fler dörrar för svenska forskare och lärosäten.

– Avtalet innebär att cancerforskningssamarbetet mellan USA och Sverige kommer fördjupas. Det är mycket positivt för svensk forskning och bidrar till den globala kampen mot cancer, säger Helene Hellmark Knutsson i en kommentar.

I höstens forskningsproposition kommer regeringen att presentera en satsning på livsvetenskap som innebär 115 miljoner kronor i höjda årliga anslag. Regeringen ökar också basanslagen till universitet och högskolor med 1,3 miljarder kronor, varav mer än 400 miljoner kronor bedöms tillföras medicin. Sverige har gjort flera riktade satsningar på medicin och mot cancerområdet och utvärderingar visar på mycket goda omdömen för medicinsk forskning inklusive flera miljöer inom cancer.

Avtalet med USA sätter fokus på behoven av ökade satsningar och bättre samordning av forskning inom cancerområdet. Detta är ytterligare ett sätt att även i Sverige att bidra i arbetet för att hitta nya behandlingar mot de över 400 olika cancersjukdomar vi idag känner till.

Fakta

I den kommande forskningspropositionen kommer regeringen att stärka svensk forskning genom att anslagen ökas med mer än 2,8 miljarder kronor fram till 2020. De stora samhällsutmaningarna hälsa, klimat och digitalisering är speciellt utpekade och får riktade satsningar. Svensk medicinsk forskning står sig i en internationell jämförelse bra. Genom att regeringen genomför nya satsningar på hälsoutmaningen förväntas vi ytterligare stärka vår position inom området.