Svenska män tappar kampen mot prostatacancer

Män pratar mer än gärna om sport, speciellt om det är ett OS eller VM på gång. Desto svårare har männen att prata om sina problem och känslor. Varje dag får 27 män prostatacancer och idag lever 85 000 män med diagnosen. Trots att det är så många som lever med prostatacancer är det tyst om sjukdomen.

Stora skillnader i vården
Prostatacancer är en sjukdom som man gärna inte talar öppet om. Då männen inte står upp för sin sjukdom och kräver bästa möjliga vård har prostatacancer blivit förhållandevis eftersatt både när det gäller forskning och vårdens resurser och organisation. Väntetiderna i vården för prostatacancerpatienter är kraftigt eftersatta. Enligt Socialstyrelsens rapport om väntetider i cancervården varierar det kraftigt mellan länen hur lång tid en patient kan få vänta på att få behandling. En cancerpatient ska enligt Socialstyrelsen inte behöva vänta mer än 90 dagar från remissbeslut till att han eller hon får påbörja sin behandling. Den senaste rapporten från Socialstyrelsen visar dock att en patient som fått prostatacancer kan få vänta i över 8 månader för att få påbörja sin behandling. Det är ingen av länen som når upp till Socialstyrelsens mål.

”Det är nog så jobbigt att få veta att man drabbats av prostatacancer och sen bli tvungen att vänta på att få påbörja sin behandling. Denna väntan är förenad med mycket ångest och oro. Det är inte okej att det får gå till så här i Sverige 2014.” Säger Kent Lewén, styrelseledamot i Prostatacancerförbundet.

Männens röster behövs
För att få till ändringar i vården är det viktigt att männen gör sig hörda. För att få fram de prostatacancerdrabbade männens åsikter har de nordiska länderna gått ihop, tillsammans med läkemedelsföretaget Astellas, och tagit fram en omfattande undersökning om livet med prostatacancer. Många kända namn inom prostatacancervården har ställt sig bakom denna undersökning. Bland annat överläkare Göran Ahlgren som är urolog på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

”Det här är en mycket viktig fråga och jag uppmanar alla män med prostatacancer att delta i undersökningen. Ju fler som deltar i undersökningen desto mer fokus kan vi sätta på prostatacancer och hur det är att leva med sjukdomen.” Säger överläkare Göran Ahlgren på Skånes Universitetssjukhus, Malmö.

Även du kan delta!
Har du prostatacancer? Besök i så fall Prostatacancerförbundets webbplats www.prostatacancerforbundet.se och dela med dig av dina erfarenheter – vi behöver höra just din historia. Är du anhörig till en man med prostatacancer? Informera i så fall honom om undersökningen nu, det är viktigt att så många män som möjligt deltar. Varje svar är viktigt eftersom undersökningens resultat ska användas i vårt arbete för ökad livskvalitet för alla som har prostatacancer.

27 män per dag – Fakta prostatacancer: Varje dag får 27 män diagnosen prostatacancer och idag lever ca 85 000 med sjukdomen. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och kunskapen om upptäckt och botemedel är otillräcklig. Trots sin omfattning har det länge varit alltför tyst om sjukdomen. En förklaring är att män ogärna talar om egna problem, särskilt om det rör sig om området under bältet. Trycket på vården och forskningen har därför varit svagt. Prostatacancerförbundet med sina 26 patientföreningar erbjuder stöd till drabbade och anhöriga och verkar för att öka kunskapen om sjukdomen, för bättre vård och mer resurser till forskningen. Prostatacancerförbundet kräver ökad uppmärksamhet och respekt för landets vanligaste cancersjukdom! För mer information om sjukdomen gå in på www.prostatacancerforbundet.se.