Svensk metod för detektion av malignt melanom

Svensk metod för detektion av malignt melanom publicerad i ansedda British Journal of Dermatology
Stockholm den 3 Juni, 2014 – Svenska medicinteknik bolaget SciBase AB offentliggör idag publiceringen,  i den ansedda British Journal of Dermatology, av en internationell klinisk studie avseende detektion av malignt melanom – den dödligaste formen av hudcancer.  Resultaten av denna studie – den största av sitt slag som hittills genomförts –  visar att bolagets produkt Nevisense är ett viktigt nytt icke-invasivt verktyg som med hög precision möjliggör för dermatologer att utvärdera hudförändringar där misstanke finns om malignt melanom.

Nevisense teknologin bygger på Elektrisk Impedans Spektroskopi (EIS) vilken möjliggör en objektiv analys  av hudförändringar med misstanke om malignt melanom. Nevisense har, som det första icke-visuella verktyget för melanom detektion, redan väckt stort intresse hos dermatologer och SciBase förväntar att publiceringen av denna viktiga studie kommer att leda till en bred användning av Nevisense i den ofta svåra processen att tidigt diagnosticera maligna melanom.

Den prospektiva, blindade multicenterstudien genomfördes på 5 amerikanska och 17 europeiska kliniker. Totalt 1,951 personer med sammanlagt 2.416 hudförändringar inkluderades i studien; 1,943 hudförändringar inklusive 265 maligna melanom uppfyllde kriterierna för analys. Nevisense uppvisade en sensitivitet på 97 % (förmåga att detektera malignt melanom) och en specificitet på 34 % (förmåga att utesluta förekomst av malignt melanom). Instrumentet uppvisade därutöver en sensitivitet  på 100% när det gäller detektion av andra former av hudcancer än malignt melanom.

”Vi är oerhört glada över resultaten av denna banbrytande studie”, säger Simon Grant, VD för SciBase. ”Att identifiera melanom kan vara en utmaning, speciellt i de tidiga och mest behandlingsbara stadierna. Studien påvisar detta genom en fristående utvärdering av dermatoskopi och histopatologi, vilket hade sensitiviteter på respektive 71% och 85%. Detta bekräftar att Nevisense kan identifiera melanom som potentiellt feldiagnosticeras genom att enbart använda dagens visuella metoder. Resultaten från studien understryker att Nevisense kan bidra till en enklare och  tidigare upptäckt av maligna melanom och därigenom potentiellt rädda liv.”

Malvehy J, Hauschild A, Curiel-Lewandrowski C, et al. (2014). Clinical performance of the Nevisense system in cutaneous melanoma detection: an international, multi-centre, prospective and blinded clinical trial on efficacy and safety. British Journal of Dermatology.