Många äldre män med allvarlig prostatacancer underbehandlas

Idag presenteras svenska forskningsresultat på det europeiska urologimötet (EAU) i Madrid, som visar att män mellan 70 och 80 års ålder med prostatacancer av högrisktyp ofta underbehandlas. Resultaten publiceras elektroniskt idag av den vetenskapliga tidskriften European Urology.

Undersökningen omfattade samtliga 19 000 män som behandlades för prostatacancer av högrisktyp i Sverige mellan 2001 och 2012. Högrisk prostatacancer leder ofta till döden inom tio år om mannen inte botas med operation eller strålbehandling, som därför rekommenderas i de nationella riktlinjerna. Om mannens förväntade kvarvarande livstid är kortare än 5 år, även om han skulle botas från prostatacancern, rekommenderas istället hormonbehandling som oftast kan bromsa cancern tills mannen dör av andra orsaker.

Genom att analysera information från flera nationella register i forskningsdatabasen PCBaSe, bl a om övriga sjukdomar, beräknades den förväntade kvarvarande livstid som de 19 000 männen hade haft, om de hade botats från prostatacancern. Användningen av operation och strålbehandling överensstämde väl med den förväntade kvarvarande livstiden för män som var under 70 år gamla, medan många för övrigt friska män i sjuttioårsåldern inte fick den rekommenderade behandlingen, trots en lång förväntad kvarvarande livstid. Andelen män mellan 70 och 80 år som opererades eller strålbehandlades ökade från 15 till 38 procent mellan 2001 och 2012, men med en upp till trefaldig variation mellan olika landsting i slutet av studieperioden.

Slutsatser:
– Fler män i sjuttioårsåldern med prostatacancer av högrisktyp bör erbjudas botande behandling.
– Cancerbehandlande läkare underskattar ofta den kvarvarande livstiden för friska män i sjuttioårsåldern och tror därför att botande behandling av prostatacancer inte lönar sig, inte ens om det är en högriskcancer.
– De stora skillnaderna mellan olika landsting avspeglar troligen att behandlingsbesluten ofta inte baseras på tillräckligt ingående diskussioner med de drabbade männen, om vad de kan förvänta sig efter en operation, strålbehandling eller enbart hormonell behandling. Varierande kunskaper om äldre mäns förväntade kvarvarande livstid kan också bidra till skillnaderna.
– De regionala cancercentrumen behöver agera för att förbättra vården av äldre män med prostatacancer av högrisktyp.
– Notera att studien gäller högriskcancer. En stor del av all prostatacancer som diagnostiseras är av lågrisktyp, som sällan bör föranleda operation eller strålning för män över 70 års ålder.

Kontaktperson:
Ola Bratt, docent i urologi vid Lunds universitet
Ledande forskare för ”Undertreatment of Men in Their Seventies with High-risk Nonmetastatic Prostate Cancer”, elektroniskt publicerad i European Urology den 23 mars 2015
Telefon: 0044-7982-900043, e-post: ola.bratt@med.lu.se