SUS i Lund först med robotassisterad operation vid lungcancer

Den första robotassisterade lungoperationen i Sverige genomfördes i förra veckan av Thorax vid SUS i Lund och innebär ytterligare ett steg för att åstadkomma mindre invasiva operationer med förfinad titthålsteknik. Fördelarna med den nya tekniken är att den ger ökade möjligheter att manövrera instrumenten inne i bröstkorgen och att komma åt annars svåråtkomliga ställen, säger verksamhetschef Per Ola Kimblad.
För två år sedan genomförde Thorax vid SUS i Lund den första robotassisterade hjärtkirurgiska operationen i Sverige och Skandinavien. Den verksamheten har man sedan fortsatt på ett framgångsrikt sätt. Den daVinci robot som användes vid förra veckans lungoperation delas av flera verksamhetsområden vid sjukhuset.
Robotkirurgiingreppet innebär ett betydligt skonsammare ingrepp med lägre infektionsrisk och kortare återhämtningstid. Man arbetar genom 2-3 cm långa snitt utan att bröstkorgen behöver öppnas. Kirurgen kan sitta osteril och arbeta i en konsol med stereoskopisk bild inifrån bröstkorgen.
– Kirurgens handrörelser förminskas och skickas till robotens händer inne i kroppen, precist och skonsamt, berättar Per Ola Kimblad.
Operationslaget bestående av kirurgerna Jesper Andreasson och Alaa Abdulahad, operationssjuksköterskorna Katarina Sigfrid, Mariana Niekvist, undersköterska Anna Blomgren och anestesiolog Jonas Ingimarsson har genomgått ett omfattande träningsprogram både på SUS och i utlandet