SUS i Lund först med ny strålbehandling

SUS i Lund först med ny strålbehandling
SUS i Lund blir vi först i Sverige med en ny effektivare strålbehandling för cancerpatienter. Redan i april behandlas den första patienten, berättar Petra Ambolt, sjukhusfysiker på Skånes universitetssjukhus.

Metoden bygger på ny forskning som visar att bildgivande magnetresonanstomografi, MRI, ger väsentligt mer information om tumörer än tidigare metoder. Det ökar möjligheterna att skräddarsy behandlingen efter varje cancerpatients sjukdom.

– Metoderna, som utvecklats och nu implementeras, medför ytterligare ett viktigt steg mot individualiserad behandling, säger cancerläkaren Adalsteinn Gunnlaugsson, Skånes Universitetssjukhus.

Han menar att det på sikt kommer detta att leda till en effektivare behandling med mindre biverkningar.

– Vi kallar det ”Skonsam strålbehandling”, säger han.

Fyra universitetssjukhus arbetar tillsammans med industriella partners för att implementera de nya metoderna, där en individuell cancerbehandling baserad på MRI förväntas ge både bättre resultat och medföra mindre biverkningar för patienten. Innovationsmyndigheten Vinnova bidrar med 11,2 miljoner kronor för att möjliggöra denna process.

I projektet ”Skonsam strålbehandling” kraftsamlar svensk sjukvård och industri för att ta fram en lösning så att MRI helt ska kunna integreras i flödet kring sjukhusens strålbehandling. Under två år kommer den nya MRI-tekniken att implementeras i strålbehandlingsprocessen.

Det nationella projektet koordineras av Umeå universitetssjukhus. Den lokala projektledaren vid Skånes universitetssjukhus, sjukhusfysiker Petra Ambolt, leder den implementeringen av den nya metoden, som grundar sig på en produkt som Helsingborgsföretaget Spectronic Medical AB har utvecklat tillsammans med Lunds universitet.

Individualiserad behandling

Projektet är en unik satsning som saknar internationell motsvarighet. Sverige befäster sin position som ledande nation inom strålbehandling.

– Det innebär att våra patienter får tillgång till den bästa tillgängliga behandlingen säger sjukhusfysiker professor Lars E. Olsson, Skånes universitetssjukhus.

Projektet är fokuserat på fyra stora patientgrupper. Varje deltagande universitetssjukhus har huvudansvar för var sin grupp: Vid SUS i Lund är det prostata, vid Sahlgrenska i Göteborg huvud och hals, Akademiska sjukhuset i Uppsala hjärna och övre delen av huvudet och vid Umeå Universitetssjukhus, bäckenområdet.

Från industrin deltar Naslund Medical AB, Spectronic Medical AB, Raysearch Laboratories, Elekta, GE Healthcare och Siemens.

Det nära samarbetet mellan deltagande kliniker och industrin bidrar till den snabba tekniska utvecklingen. Företagens nya produkter används och utvecklas i en patientnära miljö. Det ger förutsättningar för industriell tillväxt samtidigt som forskningresultaten kommer patienterna till godo.

För ytterligare information kontakta:

Projektledare Petra Ambolt, petra.ambolt@skane.se, 046 176363

Anna-Lena Boive, pressansvarig Skånes universitetssjukvård 072-705 75 84