Strålbehandling i den virtuella världen

Strålbehandling i den virtuella världen
Nu ska studenter och vårdpersonal ta hjälp av Virtual Reality för att lära sig strålbehandling. Det är ett nära samarbete mellan avdelningen för onkologi vid Lunds universitet och Skånes onkologiska klinik vid SUS i Lund som resulterat i att Sveriges första VERT är på plats och idag invigs den. Det innebär helt nya möjligheter att lära sig dagens avancerade strålningsutrustning.

I strålhuset på Skånes universitetssjukhus i Lund finns sedan några dagar en unik Virtual Reality-utrustning installerad, den första i sitt slag i Sverige.
VERT är en avancerad tredimensionell strålningssimulator, där läkare- och sjuksköterskestudenter och sjukhuspersonal ska lära och träna sig att strålbehandla cancerpatienter i en virtuell, interaktiv och säker miljö.

– Det här innebär helt nya möjligheter för dem att lära sig den avancerade strålningsutrustning som används på klinikerna i dag, en utrustning som blir allt mer avancerad och komplex. De första studenterna som testade simulatorn blev överväldigade, säger Jan Degerfält, ansvarig för den uppdragsutbildning vid Lunds universitet som driver vidareutbildningskurser i strålbehandling för ST-läkare, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor från hela landet.

I dag är möjligheten för sjukhuspersonalen att träna i sitt eget tempo begränsat, då strålningsutrustning är i kliniskt bruk under dagtid och programmet ofta är pressat.

– Med VERT kan de i lugn och ro träna dagtid i en virtuell värld där maskinerna är en kopia av dem som finns på kliniken. De kan göra alla inställningar och därefter titta in i patienten för att se hur strålningen faller in i förhållande till friska organ och tumörområdet. Det är ett helt nytt sätt att förklara strålbehandling.

En revolution för utbildningen
För studenterna innebär simulatorn, eller VERTen (Virtual Environment for Radiotherapy Training) något av en revolution i utbildningen.

– Många gånger är det svårt att visualisera olika infallsvinklar vid en strålbehandling för studenterna. Den här simulatorn öppnar en ny värld och ger föreläsarna helt andra möjligheter, säger Jan Degerfält.

Simulatorn kan även bidra till att öka patientsäkerheten, då den innebär möjligheter att testa en ny strålbehandling innan patienten kallas till kliniken för behandling.

– Nu kan vi testa om nya behandlingstekniker också är praktiskt genomförbara, berättar Jan Degerfält.

VERTen kan i framtiden även komma att användas i utbildningssyfte för patienter som ska strålbehandlas.

– Då kan vi visa vad som ska ske för att patienten ska känna sig trygg inför behandling. Men det måste undersökas i forskningsprojekt innan det kan bli klinisk rutin, avslutar Jan Degerfält.

För mer information kontakta:

Jan Degerfält, universitetsadjunkt och doktorand vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet: jan.degerfalt@med.lu.se eller 0703-579358

Kortfakta VERT
En VERT kan göra allt som en vanlig behandlingsapparat, utom att stråla. Med en VERT kan medarbetare och studenter förbereda sig inför arbetet med patienter och träna på tekniken utan stress. Man kan göra alla inställningar enligt planen och sedan titta in i patienten och se hur strålningen faller in i frhållande till friska organ och tumörområdet. Med 3D-glasögon titta man in i patienten och får en grundläggande förståelse för strålbehandling. VERTen i Lund är den första i Sverige och totalt finns cirka 100 i hela världen.