Stort forskningsanslag till studie om bröstcancerkirurgi

Stort forskningsanslag till studie om bröstcancerkirurgi

maria-rydevik-mani
Maria Rydevik Mani, plastikkirurg på Akademiska sjukhuset

Maria Mani, överläkare på plastikkirurgen vid Akademiska sjukhuset, har fått ett forskningsanslag på 875 000 kr från Bröstcancerfonden för forskning på kvinnor som opererat bort hela bröstet i samband med bröstcancer, så kallad mastektomi. I forskningsstudien utvärderas livskvalitet och hälsoekonomi i ett långtidsperspektiv.

– Forskningsstudien är nationell och handlar om att kartlägga och utvärdera livskvalitet och hälsoekonomi i ett långtidsperspektiv hos kvinnor med bröstcancer. Fokus sätts på frågor kring bröstrekonstruktion. Tack vare detta finansiella bidrag kan vi fullfölja vår stora nationella undersökning men också påbörja nya studier kring bröstrekonstruktioner i Sverige, säger Maria Mani, överläkare i plastikkirurgi på Akademiska sjukhuset.

Forskningsstudien Swedish Breast Reconstruction Outcome Study (SweBRO) startade i år och inkluderar cirka 7500 kvinnor. Resultaten beräknas vara klara 2018. Projektet utgår från ett samarbete inom Nationella Bröst Cancer Gruppen med representanter från samtliga sjukvårdsregioner och universitet i landet.

Mer information:
Maria Mani, överläkare på plastikkirurgen, Akademiska sjukhuset, telefon: 0738-670 475, e-post: maria.rydevik.mani@akademiska.se