Stort folkligt stöd för en tuffare tobakslagstiftning

Stort folkligt stöd för en tuffare tobakslagstiftning

En ny undersökning från Cancerfonden visar på ett massivt folkligt stöd för en restriktivare tobakslagstiftning. Tre av fyra anser att det är viktigt att minska tobaksrökningen.

– Vår undersökning visar att svenska folket vill ha en tuffare tobakslagstiftning. Nu vill vi se det bli verklighet så fort som möjligt. Det är avgörande för att färre unga ska börja röka, säger Ulrica Sundholm, intressepolitiskt sakkunnig på Cancerfonden.

Undersökningen som Demoskop genomfört på uppdrag av Cancerfonden visar att:

– Tre av fyra anser att det är viktigt att minska rökningen.
– Starkast stöd har åtgärder om förbud mot rökning på offentliga platser som lekplatser, hållplatser och uteserveringar, vilket efterlyses av tre av fyra tillfrågade.
– Två av tre är positiva till ett exponeringsförbud, det vill säga att cigarettpaketen förvaras utom synhåll i butikerna. Störst stöd har åtgärden bland personer under 30 år. Bland personer som röker stöder fyra av tio ett exponeringsförbud.
– Fyra av tio är positiva till neutrala cigarettförpackningar, det vill säga att alla förpackningar, oavsett varumärke, har samma färg och typsnitt och är utan dekorationer.

– Flera länder har gått före och visat att åtgärder som exponeringsförbud och rökförbud på offentliga platser har stor effekt. För att vi ska kunna nå målet om ett rökfritt Sverige 2025, och rädda tusentals liv, krävs en restriktivare tobakslagstiftning, säger Ulrica Sundholm, intressepolitiskt sakkunnig på Cancerfonden.

Undersökningen är utförd av Demoskop och omfattar totalt 5 361 intervjuer som genomförts med respondenter i ålder 18 till 89 år under perioden 3-10 februari 2016.

Om rökning och cancer
Varje år dör 12 000 människor i Sverige på grund av rökning. Rökning är den enskilt största orsaken till att människor drabbas av cancer. Förutom död, lidande och sjukdom kostar rökningen det svenska samhället upp till 30 miljarder kronor årligen. Cancerfonden vill därför se ett rökfritt Sverige 2025.