Storslam för Nära Cancer

I onsdags fick de ta emot landstingets kvalitets- och utvecklingspris Diamanten. I torsdags vann de IT i vården-priset. Johanna Joneklav, kurator och Katrin Bartfai Jansson, onkolog vid Onkologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro prisades dubbelt förra veckan för sitt arbete med sajten näracancer.se – ett stöd för unga som står nära någon som har cancer.

I onsdags, 26/11, delades Örebro läns landstings kvalitet- och utvecklingspris Diamanten ut. Diamanten ska gynna utveckling av verksamheten där patienten, brukaren, medborgaren och kunden är satt i fokus. Vann gjorde Onkologiska kliniken för sitt arbete med sajten Nära Cancer. Motiveringen lyder: ”Ett innovativt projekt där man tagit modern teknologi till hjälp för att nå en ofta bortglömd grupp anhöriga till cancerpatienter – barn och ungdomar. Arbetet har fått nationell uppmärksamhet och är nu på väg att bli rikstäckande.”

Tidskrifterna och sajterna Dagens Medicin, Computer Sweden och IT i vården delade i torsdags, 27/11, ut tre prestigefulla priser. Juryns lilla pris gick till Nära Cancer, motiveringen lyder: ”Pristagarna har skapat en gedigen och genomarbetad informationskanal för en ofta förbisedd grupp i sjukvården – unga närstående till personer som drabbas av cancer. Nära Cancer ger tillgång till ett professionellt och erfarenhetsbaserat stöd framför allt riktat mot barn och ungdomar, och ger möjlighet att få svar på frågor, känna trygghet och gemenskap med andra personer i en liknande situation. En föredömlig modell för hur vården kan nå ut på nya sätt till dem som direkt och indirekt drabbas av sjukdom”.

Kontakt

Johanna Joneklav johanna.joneklav@naracancer.se 019-6021329

Katrin Bartfai Jansson katrin.bartfai-jansson@naracancer.se 0739-788092

Mer om Nära Cancer

Varje år får ca 55 000 personer i Sverige cancer och ca 10 000 av dem har ett eller flera minderåriga barn. Sedan 2010 föreskriver Hälso- och sjukvårdslagen att sjukvården ska beakta ett barns behov av information, råd och stöd då en förälder blir allvarligt fysiskt sjuk eller plötsligt avlider.

I april 2013 lanserades därför sajten Nära Cancer som ett stöd för unga anhöriga till cancersjuka. Drygt ett och ett halvt år senare är det en välbesökt sajt som används runt om i hela landet. Sajten vänder sig i första hand till tonåringar och unga vuxna, men också till de som vill stötta unga anhöriga, t ex skol- och vårdpersonal.

Nära Cancer har ett forum där ungdomarna stöttar varandra och en frågelåda där de får svar på sina frågor från vårdpersonal. Då ungdomarna efterfrågat direktkontakt med varandra lanserades Snacka i våras, en förmedling för ”peer-support”, säker genom inloggning på Mina Vårdkontakter. På Nära Cancer finns 80 sidor information och igenkänning i form av artiklar, filmer, serier och radioprogram.