Storsatsning på skonsam strålbehandling

Det blir allt vanligare att människor lever länge med en botad cancersjukdom. Därmed blir det också viktigt att behandlingen i sig inte orsaka invalidiserande skador. Med magnetkameran som verktyg förverkligar projektet Skonsam Strålbehandling och individanpassad cancerbehandling – tuffare mot tumören, men skonsammare för patienten.

Sveriges universitetssjukhus har gått ihop med ett flertal internationellt ledande svenska strålterapiföretag i ett nationellt projekt understött av VINNOVA. I juni startar projektet ”Skonsam strålbehandling” som koordineras från Norrlands universitetssjukhus och där Skånes universitetssjukhus har en ledande roll.

Genom att integrera MR-kameran och andra moderna avbildningstekniker med strålbehandlingen kan vi stråla med högre precision och bättre studera hur tumören svarar på behandlingen.

-Det ger en ökad möjlighet för individanpassad behandling och bättre vård för patienten, säger Silke Engelholm, sektionschef och överläkare i onkologi på Strålbehandlingen vid SUS i Lund.

Det är vanligt att vissa delar av en tumör är mer motståndskraftig och kräver extra hög dos. Med bra funktionell bildteknik kan man leverera extra stråldos i just de delarna. Samtidigt kan vi undvika att stråla andra organ. Här har MR-tekniken visat stor potential, men för att vården ska kunna använda konceptet fullt ut krävs nya metoder, ny teknik och ny programvara.

I Lund finns en toppmodern MR-utrustning som installerats i det nya strålbehandlingshuset. -Nu gäller det att dra nytta av den starka ställning Lund har inom MR i både klinik och forskning och arbeta vidare med MR-tekniken inom strålbehandlingsområdet, säger Lars E. Olsson, Sjukhusfysiker vid SUS och professor i strålningsfysik vid Lunds universitet.

Projektet har siktet inställt på att ersätta datortomografi, CT med Magnetkamera, MR för all strålbehandling. Med innovativa MR-metoder skapas en individanpassad cancerbehandling som både ger bättre bot och mindre skadliga biverkningar.

-Det första vi kommer att satsa på i Lund är studier på den stora gruppen patienter med prostatacancer, säger överläkaren vid onkologiska kliniken, Adalsteinn Gunnlaugsson, som leder det nationella arbetet för användning av funktionell MR i strålbehandlingsstudier.

För ytterligare information:

Professor Lars E. Olsson, lars_e.olsson@med.lu.se, 040 33 17 28

Överläkare Adalsteinn Gunnlaugsson, adalsteinn.gunnlaugsson@med.lu.se, 046-17 62 68