Stora skillnader i bröstcancervård

Bröstcancervården i Sverige är inte jämlik. I BROs nya rapport lyfter man fram de regioner, landsting och sjukhus som inte kan erbjuda väntetider, behandling, kirurgi och tillgång till medicin enligt de mål som gäller idag.

På Dagens Medicins debattsida framför BROs ordförande Elizabeth Bergsten Nordström krav på åtgärder för att stoppa ”poskodlotteriet” – den vård som erbjuds på den ort där du råkar bo. Den kan skilja sig radikalt från ett annan region eller till och med mellan kliniker inom samma landsting.

– Vi slåss för att alla patienter oavsett bostadsort skall få tillgång till den bästa tillgängliga vården, förtydligar Elizabeth Bergsten Nordström och konstaterar att vi har en bit kvar dit.

Varje timme får en kvinna i Sverige diagnosen bröstcancer som är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. I år kommer nära 8 500 att drabbas och 1 500 avlida i sjukdomen.

Det finns nationella mål inom bröstcancervåden som flera landsting inte lever upp till. Det kan till och med variera inom samma landsting.

När det gäller operation är målet att minst 75 och helst 90 procent av patienterna ska opereras inom sex veckor. Men i Örebro är det under 20 procent som opereras inom sex veckor, vilket kan jämföras med Kronoberg där andelen är 95 procent.

Många kvinnor kan opereras med bröstbevarande kirurgi, i stället för att hela bröstet tas bort. Här ser vi att majoriteten av sjukhusen inte klarar det övre målet på 80 procent.

Var tredje kvinna med hormonberoende bröstcancer avbryter sin antihormonella behandling, trots att det ökar risken för återfall dramatiskt. Känner de till riskerna? Får de inte tillräckligt god information? Erbjuds de inte möjligheten att pröva något annat läkemedel om biverkningarna är för stora? Ingen vet, för dessa kvinnor följs inte upp.

I vissa landsting får kvinnor med en särskilt aggressiv form av cancer inte tillgång till de nyaste och mest effektiva medicinerna.

Ingen sjukvårdsregion lever upp till målnivån för strålbehandling av kvinnor med spridning till lymfkörtlarna.

Det duger inte! Politikerna måste säkerställa att vi får en jämlik och högkvalitativ vård i hela landet.

Under oktober månad badar Sverige i ett rosa strålkastarljus och stora summor samlas in till cancerforskningen. Vi välkomnar detta och fortsätter att slåss året runt för en vård som är lika bra och tillgänglig för alla oavsett vem du är eller var du bor.

Rapporten i siffror

  • Endast 64 procent av kvinnor med bröstcancer opereras inom sex veckor efter första kontakt med sjukvården. Upptäckt via mammografiscreening är den snabbaste vägen till operation.
  • Var tredje kvinna avbryter sin hormonella tilläggsbehandling trots risk för spridning och återfall. Svåra biverkningar och bristande information kan ligga bakom.
  • EU-godkänt läkemedel ska bli tillgängligt för alla cancerpatienter senast två månader efter godkännande. I verkligheten skiljer sig förskrivningen kraftigt mellan regionerna.
  • Endast 78 procent av patienterna med spridning till lymfkörtlarna får strålbehandling. Siffran ligger långt under målet på minst 90 procent.
  • Skillnaderna inom landet är stora när det gäller andelen kvinnor som får hormonell tilläggsbehandling. 78 procent får behandlingen i Halland, 98 procent i Stockholm.
  • Andelen kvinnor med små och medelstora tumörer som får bröstbevarande kirurgi ligger mellan 33 och 94 procent beroende på sjukhus. Riksgenomsnittet är 76 procent.

Läs hela rapporten HÄR

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, är en ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. BRO bildades 1982 och har över 11 500 medlemmar. BRO har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande vård och rehabilitering. www.bro.se