Stor satsning på jämlik cancervård i regeringens budget

Regeringen kommer i den budget som snart presenteras i samarbete med Vänsterpartiet att ha med en satsning på två miljarder kronor under mandatperioden för att skapa en mer jämlik cancervård. Det innebär 500 miljoner kronor per år, från 2015. Syftet är att korta köerna och minska de regionala skillnaderna, och därigenom ge patienterna en bättre vård.

– Det är oacceptabelt att det kan skilja så mycket i både kvalitet och köer inom cancervården som det gör idag säger Gabriel Wikström, folkhälso- och sjukvårdsminister.

Idag finns det exempel på att väntetiden i en del av landet, från remiss till behandling, kan vara tre gånger så lång som i en annan del. Samtidigt finns det exempel, såväl inom Sverige som i våra grannländer, att lära av.

– Det är fullt möjligt, och helt nödvändigt, att göra cancervården bättre och mer jämlik över landet fortsätter Gabriel Wikström. Det finns goda exempel att lära av, och mycket att göra genom både nationell och regional samverkan. De pengar som tillförs i budgeten ska underlätta detta arbete.