Stor satsning i Lund på de svåraste formerna av leukemi hos spädbarn

Nu anslår Barncancerfonden medel för att låta forskare med särskilt lovande projekt få ägna sig helhjärtat åt forskning om barncancer. Den högsta forskartjänsten, med tryggad finansiering på heltid i sex år, har tilldelats Anna Andersson vid Lunds universitet. Hennes forskning kan leda till ökad förståelse för hur aggressiva former av leukemi hos spädbarn uppkommer och hur sjukdomen kan behandlas.
– Ett glädjebesked för mig. Barncancerfondens stöd är oerhört viktigt, säger Anna Andersson, barncancerforskare i Lund.

Anna Andersson har fokuserat sin forskning på behovet av att förbättra klassificeringen av leukemier genom att identifiera genetiska markörer och gener som kan fungera som mål för nya behandlingar.

– Vi vet idag mycket om hur leukemier uppkommer, men den kunskapen räcker inte för att kunna hjälpa de minsta barnen som drabbas, säger Anna Andersson. De barn som insjuknar före ett års ålder har särskilt dålig prognos med hög risk för återfall och här behövs särskilda insatser.

Anna Andersson förklarar att en aggressiv form av barnleukemi har oväntat få mutationer i sina leukemiceller.

– När spädbarn får leukemi lyckas behandlingen bara i cirka 40 procent av fallen. Eftersom de har så få mutationer i sina sjuka celler bör sannolikt behandlingen riktas in på just den kromosomförändring som kännetecknar leukemitypen, alternativt mot gener som interagerar med kromosomförändringen så att det maskineri som driver leukemin kan stängas av, säger Anna Andersson.

Hennes forskartjänst innebär finansiering med 6,6 miljoner kronor. Anna Andersson har sedan tidigare också ett projektanslag på 1,5 miljoner kronor i tre år.

– Vi hoppas även kunna förbättra klassificeringen av sjukdomen genom att identifiera nya genetiska markörer, säger hon.

Att finansiera forskartjänster på olika nivåer är ett sätt att skapa kraft och kontinuitet i forskningen på barncancerområdet. Under 2015 satsar Barncancerfonden totalt 61,5 miljoner kronor på tjänster på olika nivåer i hela landet. Det är den hittills största summan som anslagits till den här typen av tjänster.

Sedan 1970-talet har det skett dramatiska förbättringar inom barncancerområdet – från att tre av fyra barn som insjuknade i cancer dog – till dagens situation när 80 procent av barnen överlever. Men cancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige.

– Det är hoppingivande att så många kvalificerade forskare engagerar sig i barncancerområdet, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden. Utvecklingen har varit fantastisk, men vår vision är att barncancer ska utrotas.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder som även tar hjälp av externa specialister samt av representanter från Barncancerfondens medicinska arbetsgrupp.

– Det är generösa gåvor från både privatpersoner och företag som möjliggör den kraftfulla finansieringen, säger Kerstin Sollerbrant.

Sedan Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan har över 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.