STIPENDIUM MOLEKYLÄRPATOLOGISK DIAGNOSTIK

STIPENDIUM MOLEKYLÄRPATOLOGISK DIAGNOSTIK
Välkommen att söka Stipendium för molekylärpatologisk diagnostik 2019 inom onkologi.
Sista ansökningsdag Fredag 15e mars 2019

AstraZeneca och Svensk Förening för Patologi utdelar ett stipendium år 2019 till en person, eller en grupp av personer, verksam i Sverige som avser att utföra viktiga insatser i sjukvården när det gäller utveckling, etablering och forskning kring molekylärpatologisk diagnostik inom onkologi. Syftet med stipendiet är att stimulera arbete / forskning som gagnar patienter i Sverige inom ovan nämnda område, med fokus på framåtriktad forskning, med en stipendiesumma om 75 000 kr.

Mer info och ansökan