Stipendium för banbrytande forskning om blodcancer

Stipendium för banbrytande forskning om blodcancer

Svenska forskarna Monika Dolinska, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Linda Arngården, Uppsala Universitet

2018 års Incyte Grant for Hematological Research på 20 000 USD går till de svenska forskarna Linda Arngården och Monika Dolinska för banbrytande forskning inom kronisk myeloisk leukemi (KML).

Stipendiet delades ut i samband med Nordiska Studiegruppens för KML möte i Helsingfors i slutet av april där gemensamma nordiska projekt diskuteras och flera inbjudna experter inom olika områden presenterar sina senaste data eller arbetsområden.

KML, kronisk myeloisk leukemi, är en långsamt fortskridande form av blodcancer som angriper de blodbildande cellerna i benmärgen. Genom effektiva mediciner kan sjukdomen idag hållas tillbaka och den drabbade kan leva ett fullgott och aktivt liv. Incyte-stipendiet skapades för att stärka intresset kring forskning inom malign hematologi och för att uppmuntra fler unga forskare och kliniker att söka sig till forskningsområdet och därigenom bidra till en positiv utveckling.

Linda Arngården tilldelas 2018 års stipendium för utvecklingen av en ny metod som gör det möjligt att upptäcka och karaktärisera enstaka KML-celler som potentiellt kan leda till att markörer för sjukdomen kan upptäckas. Över 90% av alla patienter med KML har en kromosomal translokation som ger upphov till fusionsproteinet BCR-ABL där tyrosinkinaset ABL är konstant aktivt, vilket gör att cellerna delar sig med en hög hastighet. KML behandlas idag med inhibitorer som stoppar celldelningen.

– Idag finns ingen befintlig metod som kan studera i detalj vilka subpopulationer av myeloida celler som uttrycker BCR-ABL. Syftet med vårt projekt är att utveckla en ny metod som kan göra just detta, säger Linda Arngården, forskare i Ulla Olsson-Strömberg och Sören Lehmanns forskargrupp vid avdelningen för Medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet.

Pengarna som Incyte-stipendiet innebär kommer att användas för att bekosta en del av antikropparna som behövs för att detektera cellytmarkörer som gör att olika subpopulationer av myeloida celler kan karaktäriseras.

Monika Dolinska tilldelas 2018 års stipendium för arbetet med att analysera KML-cellernas egenskaper och innebörden av de olika specifika faserna under utvecklingen av sjukdomen. Monikas arbete kan leda till upptäckten av nya och mer effektiva behandlingar av leukemi.

– Dagens behandling inriktas på de sjuka cellerna. Även om nuvarande behandling är effektiv hos de flesta patienter så har man ännu inte funnit något sätt att eliminera stamcellerna som bär på leukemin. Sjukdomens motståndskraft tros bero på att cellerna i benmärgen skyddas av en micromiljö, även kallad benmärgsnisch, säger Monika Dolinska forskare vid enheten för hematologi, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

För Monika Dolinska och hennes forskarlag betyder det att de nu har möjlighet att utreda dessa förändringar ytterligare. Förhoppningen är att fynden de gör kan komma att användas för ännu mer effektiv behandling av KML i framtiden.

Stipendiaterna garanteras summan under en period av två år.

– Incyte är stolta över att kunna erbjuda ett stipendium som bidrar till forskningen inom kronisk myeloisk leukemi, säger Erik Fromm, landschef på Incyte Biosciences Nordic AB i Norden.

Om kronisk myeloisk leukemi

KML är en långsamt fortskridande form av blodcancer som angriper de blodbildande cellerna i benmärgen. Mognaden av de vita blodkropparna störs på grund av en genetisk skada. Varje år insjuknar ungefär 80 personer i Sverige i sjukdomen. De flesta är omkring 60 år eller äldre, men även barn och unga vuxna kan insjukna. KML är kronisk men genom effektiva mediciner kan sjukdomen hållas tillbaka och man kan leva ett fullgott och aktivt liv.