Vanlig medicin kan ha effekt mot bröstcancer

Med 9000 nya fall om året är bröstcancer kvinnans vanligaste cancersjukdom i Sverige. Siffran har stigit stadigt i takt med att befolkningen åldras. Att kvinnor föder barn senare, att allt fler är överviktiga och att det görs fler mammografier ökar också antalet diagnosticerade bröstcancerfall.

Dödligheten i bröstcancer har inte ökat i samma takt, men det finns ändå ett stort behov av nya behandlingsmetoder. Här skulle statinerna kunna komma in. I en studie med 50 kvinnor i Lund har Signe Borgquist och hennes medarbetare visat att statiner hade en tumörbromsande effekt.

Kvinnorna i studien hade nyligen fått sin diagnos. De fick använda statiner under de två veckor som gick mellan diagnosen och operationen. Prov på tumörvävnad och blod före och efter statinperioden visade att medlet i de flesta fall gjort skillnad.
Läs hela nyheten i LUM