Starka data för Tasigna i stor europeisk KML-studie

Nu startar EHA 2015: Starka data för Tasigna i stor europeisk KML-studie
Novartis presenterar data för ett stort antal innovativa behandlingar på blodcancerområdet när 2015 års upplaga av EHA, Europas största hematologikongress, startar på torsdag. Temat för årets kongress är ”Innovation, Collaboration and Celebration”.

– Bland annat presenteras övertygande resultat från en fas IIIb-studie där över 1 000 europeiska KML-patienter har deltagit, säger Björn Paulsson, chef för den medicinska avdelningen vid Novartis Onkologi.

När the Congress of the European Hematology Association, EHA, slår upp portarna i Wien idag blir det för 20:e gången, därav celebration i årets tema. Som vanligt är Novartis Onkologi representerat med ett stort antal abstracts om bland annat Arzerra (ofatumumab) vid kronisk lymfatisk leukemi, Jakavi (ruxolitinib) vid myelofibros och polycytemia vera, panobinostat vid myelom och Exjade (deferasirox) för kelering vid järnöverskott.

När det gäller kronisk myeloisk leukemi, KML, presenteras nya data från en stor europeisk studie där över 300 prövningscentra i 26 länder och 14 EUTOS-standardiserade laboratorier samarbetat för att utvärdera tyrosinkinashämmaren nilotinib som första linjens behandling vid nydiagnostiserad KML.

Efficacy and safety of frontline nilotinib in 1089 European patients (pts) with chronic myeloid leukemia in chronic phase (CML-CP): ENEST1st final analysis presenteras på söndag av professor Andreas Hochhaus, Universitätsklinikum Jena, Tyskland.