Solskyddsmedel med dokumenterad effekt mot aktiniska keratoser och skivepitelcancer hos riskpatienter

NYTT SOLSKYDDSMEDEL FÖRST MED DOKUMENTERAT FÖREBYGGANDE EFFEKT BLAND RISKPATIENTER MOT VANLIG FORM AV HUDCANCER

Behovet av att skydda sig mot solens UV-strålning blir allt viktigare. Aktiniska keratoser är en mycket vanlig solskada som cirka 10% av befolkningen beräknas drabbas av. Uppskattningsvis uppträder 70 000-100 000 nya fall per år. Aktiniska keratoser kan vara tidiga förstadier till skivepitelcancer, den näst vanligaste formen av icke-melanom hudcancer efter basalcellscancer.1 Förekomsten av skivepitelcancer har ökat med 6% årligen de senaste tio åren.2 Samtidigt konstaterade Läkemedelsverket i en rapport 2013 brister bland granskade solskyddsmedel, bland annat beträffande bevis på utlovad effekt och instruktioner för produktens användning.3

Nu introducerar läkemedelsföretaget Galderma Actinica® Lotion. Det är det första och enda solskyddsmedlet som i en klinisk studie visat dokumenterad effekt mot aktiniska keratoser och skivepitelcancer hos riskpatienter. Studien genomfördes på personer som genomgått organtransplantation, och därmed har förhöjd risk för hudcancer. Vid regelbunden användning visade studien under en observationstid på två år att Actinica® Lotion ledde till en minskning av aktiniska keratoser med 53%, samtidigt som den förhindrade utveckling av ny invasiv skivepitelcancer.4

Actinica Lotion är ett lättapplicerat, högeffektivt solskyddsmedel som skyddar mot både UVA- och UVB- strålning. Actinica Lotion har utvecklats särskilt för patienter som löper ökad risk för att utveckla icke- melanom hudcancer vid exponering för UV-strålning.

Exempel på riskgrupper är personer som utövar sporter eller arbetar utomhus under längre tid, t ex golfare, seglare, lantbrukare och vägarbetare. Andra riskgrupper är ljushyade personer, personer som har eller har haft aktinisk keratos eller någon typ av icke-melanom hudcancer, eller personer som har nedsatt immunförsvar på grund av till exempel medicinering eller att man fått ett nytt organ.

Mängden lotion som används är viktig för att få så bra skydd som möjligt. För att underlätta att få rätt mängd kommer Actinica Lotion i en doseringspump som gör att användaren får exakt rätt lotion för olika hudområden.

Actinica Lotion innehåller en kombination av kemiska filter som absorberar såväl UVA- som UVB-strålning och uppfyller kraven för att ha benämningen ”mycket högt UV-skydd”(SPF50+), vilket är den högsta klassningen som finns.

Actinica Lotion välkomnas av hudspecialister.

– Actinica Lotion är ett solskyddsmedel som är utprovat med dokumenterat förebyggande effekt bland riskpatienter. Det är enkelt att använda på ett korrekt sätt och det tränger in i huden utan att lämna en vit hinna. Därför är det ett viktigt tillskott i arbetet att förebygga hudcancer, inte minst bland riskgrupper, säger Margareta Frohm Nilsson, överläkare, Karolinska sjukhuset.

Referenser: 1. Aktinisk keratos, www.internetmedicin.se (mars, 2014). 2. Cancer i siffror 2013 (Socialstyrelsen, 2014). 3. Brister i märkning av solskyddsmedel kvarstår, www.lakemedelsverket.se (mars 2014) 4. Ulrich C et al. Prevention of non-melanoma skin cancer in organ transplant patients by regular use of a sunscreen: a 24 months, prospective, case-control study. Br J Dermatol 2009;161:78-84.