Socialstyrelsens nya riktlinjer: Perjeta ny standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer

Två målinriktade läkemedel, Perjeta och Kadcyla, rekommenderas av Socialstyrelsen för behandling av patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer. Det framgår i de nya uppdaterade nationella riktlinjerna för bröstcancersjukvård som presenterades i veckan. Båda läkemedlen har visat sig ge en signifikant fördel i överlevnad jämfört med tidigare tillgängliga behandlingsalternativ.

I veckan presenterades den första uppdateringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancervårdens tre största tumörformer; bröst-, prostata- och kolorektalcancer (tjock- och ändtarmscancer). Dessa infördes 2007 och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. I riktlinjerna prioriteras åtgärder i en tiogradig skala (högsta prioritet är 1).

Perjeta ny standardbehandling vid spridd sjukdom
I riktlinjerna rekommenderas nu två nya målinriktade läkemedel, Perjeta och Kadcyla, vid spridd HER2-positiv bröstcancer. Den nya antikroppen Perjeta (pertuzumab) ges hög prioritet (prioritet 6). I det vetenskapliga underlaget till riktlinjerna ges följande motivering: ”Tillståndet har mycket stor svårighetsgrad och att åtgärden ger stor effekt till mycket hög kostnad per kvalitetsjusterade levnadsår.”(1).

Perjeta är sedan mars 2013 godkänt inom EU för behandling av kvinnor med tidigare obehandlad spridd HER2-positiv bröstcancer tillsammans med antikroppen Herceptin och docetaxel, ett cytostatikum. Behandling där Perjeta ingick har visat sig ge en signifikant förlängd överlevnad jämfört med behandling med enbart Herceptin i kombination med cytostatika (2). Svenska Bröstcancergruppen (SweBCG) framhåller i ett bakgrundsdokument på sin hemsida under vinjetten ”nya viktiga mediciner” att Perjeta snarast bör erbjudas bröstcancerpatienter i hela landet (3).

Kadcyla (trastuzumab emtansin (T-DM1)), det tredje och senast godkända läkemedlet från Roche för behandling av HER2-positiv bröstcancer, ges prioritet 7 (1). Kadcyla blev i november 2013 godkänt inom EU för andra linjens behandling, det vill säga till patienter som redan behandlats med Herceptin och cytostatika vid spridd HER2-positiv bröstcancer. Behandling med Kadcyla har visat sig ge en signifikant förlängd överlevnad och färre biverkningar hos patienter som tidigare fått Herceptin och cytostatika jämfört med de patienter som fick behandling med Tyverb (lapatinib) i kombination med Xeloda (capecitabin) (4).

Sedan oktober 2013 rekommenderar även NLT-gruppen landstingen att använda Perjeta och för Kadcyla pågår för närvarande en motsvarande utvärdering. NLT-gruppen är en grupp inom Sveriges kommuner och landsting som värderar nya läkemedelsterapier och ger rekommendationer i läkemedelsfrågor till landstingen.

Ett års behandling med Herceptin rekommenderat vid tidig upptäckt sjukdom redan 2005
Redan 2005 rekommenderade Svenska Bröstcancergruppen ett års behandling med Herceptin i kombination med cytostatika för patienter med HER2-positiv bröstcancer vid tidig upptäckt sjukdom (5). En av huvudnyheterna i de nationella riktlinjer som kom två år senare, 2007, var att även Socialstyrelsen ansåg att kvinnor med både tidig och spridd HER2-positiv bröstcancer borde få Herceptin (trastuzumab). I det vetenskapliga underlaget fastslogs att Herceptin kraftigt sänker risken för återfall i sjukdomen, och behandlingen fick hög prioritet i riktlinjerna (prioritet 4) (6). I de nya uppdaterade riktlinjerna som nu publiceras får Herceptin en ökad prioritet för behandling vid tidig HER2-positiv bröstcancer (prioritet 3). Även vid spridd sjukdom får Herceptin en ökad prioritet (prioritet 4 jämfört med prioritet 6, 2007) (1, 6).

Dessutom pågår för närvarande två studier med svensk medverkan där Perjeta respektive Kadcyla utvärderas som förebyggande behandling även vid tidig upptäckt av HER2-positiv bröstcancer. Läs mer om studierna här.

För mer pressinformation om Herceptin, Perjeta och Kadcyla se pressrummet på MyNewsdesk.

Om HER2-positiv bröstcancer
I Sverige får närmare 8 000 kvinnor bröstcancer varje år (7) och ungefär 1 400 kvinnor dör i metastaserad bröstcancer varje år (8). Av dessa har omkring 15 procent HER2-positiv bröstcancer (9). Det är en cancerform med en ökad risk för spridning och återfall. HER2 är en viktig tillväxtfaktorreceptor, ett protein, som finns på ytan hos de flesta av kroppens celler, vars uppgift är att reglera cellens tillväxt och delning. Vid HER2-positiv bröstcancer finns ett ökat antal sådana proteiner. HER2 stimulerar då kraftig celltillväxt och celldelning. HER2-testning skall idag ingå som en rutinundersökning vid diagnos av bröstcancer (5). Idag inriktar sig cancerforskningen allt mer på att individualisera behandlingen. Det innebär att läkemedlen skräddarsys för en viss patient och dennes tumörform. Det är enbart patienter som har en HER2-positiv tumör som kan komma ifråga för skräddarsydd behandling med antikropparna Herceptin, Perjeta eller antikropp-läkemedelskonjugatet Kadcyla.

För mer information
Jan-Olov Sandberg, medicinsk terapiområdeschef Roche, 070-601 65 12, jan-olov.sandberg@roche.com
Tommy Ringart, kommunikationschef Roche, 0705-62 11 40, tommy.ringart@roche.com

Fler pressmeddelanden om HER2-positiv bröstcancer se pressrummet på MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/roche_ab/tag/her2-positiv-broestcancer, se även www.breastfriends.se

Referenser
1. Första uppdaterade nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård, 23 april 2014, Nationella riktlinjer för bröstcancer, Vetenskapligt underlag bröstcancer http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/nr-cancer-vetenskapligt-underlag-brostcancer.pdf
2. Swain MS et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA study): overall survival results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol 2013; 14: 461-471.
3. Svenska Bröstcancergruppen, Nyheter 2013, vinjett Nya Viktiga Mediciner, Bakgrundsdokumentation för pertuzumab (Perjeta) i kombination med trastuzumab vid återfall av her2-positiv bröstcancer, 29 augusti 2013, http://www.swebcg.se/Files/Docs/SweBCG%20Pertuzumab_29aug2013.doc
4. Verma S, et al. Trastuzumab Emtansine for HER2-positive Advanced Breast Cancer. N Engl J Med 2012; 367:1783-1791, NEJM http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1209124
5. Svenska Bröstcancergruppen, Nationella riktlinjer för behandling av bröstcancer, uppdaterad 110131, www.swebcg.se/Files/Docs/Nationella_riktlinjer110131.pdf
6. Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer, april 2007, http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/8947/2007-102-9_200710291.pdf 7. Cancerförekomst i Sverige 2010, Socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-15
8. Dödsorsaksregistret 2012, http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-8-6/Sidor/default.aspx
9. Rydén L et al. Reproducibility of human epidermal growth factor receptor 2 analysis in primary breast cancer: a national survey performed at pathology departments in Sweden. Acta Oncol 48:860-866, 2009.