SLUSG stiftelsen delar ut två stipendier till WCLC i Barcelona

Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse delar ut två stipendier på vardera 20 000 kr för deltagande i det internationella lungcancermötet i Barcelona 7 – 10 september 2019.

Läkare med inriktning mot lungcancer, gärna under specialistutbildning eller nybliven specialist, prioriteras. Stipendiater utses av SLUSG stiftelsens styrelse.

Ansökan med motivering på högst en A4 sida plus CV och meritlista skall senast 20 april sändas via mail till Ola Brodin: ola.brodin@sll.se

Stipendiaterna skall, var för sig eller i samarbete, inom en månad efter kongressen, skriva dels en rapport från kongressen avsedd för kollegor på 3- 4 A4 sidor, dels en för allmänheten på 1-2 A4 sidor, vilka kommer att publiceras på SLUSG:s hemsida.