SLUSG stiftelsen delar ut 2 stipendier till IASLC kongressen i Yokohama

Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse delar ut två stipendier på vardera 25 000 kr för deltagande i det internationella lungcancermötet i Yokohama 15-18 oktober 2017.

Läkare med inriktning mot lungcancer, gärna yngre under specialistutbildning eller färsk specialist har störst möjlighet att erhålla stipendium. Stipendiater utses av SLUSG stiftelsens styrelse.

Ansökan med motivering på högst 1 A4 sida plus cv och meritlista skall senast 30 april sändas via mail till Ola Brodin: ola.brodin@karolinska.se

Stipendiaterna skall, var för sig eller i samarbete inom 1 månad efter kongressen, skriva dels en rapport från kongressen avsedd för kollegor på 3- 4 A4 sidor, dels en för allmänheten på 2 A4 sidor, vilka kommer att läggas ut på SLUSG’s hemsida.