Region Skåne bäst i Sverige på screening för livmoderhalscancer

Region Skåne utmärker sig i positiv mening när det gäller screening för livmoderhalscancer.

Det framkommer när Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) i sin årsrapport delar ut årets guldstjärna till Region Skåne.

Region Skåne var också först i Sverige med att introducera mRNA-baserad HPV-testning.

Region Skåne tilldelas guldstjärnan med motiveringen att de är ”en av de tre regioner som har lägst incidens av cervixcancer. Regionen har – i motsats till en del andra regioner – inte haft någon ökad cervixcancerincidens på̊ senare år. Täckningsgraden har stadigt ökat under en lång följd av år och ligger idag på̊ 83 procent – även i åldersgruppen 50–70 år vilket är högst i hela Sverige. Man var också̊ tidigt ute med att införa både HPV-screening och organiserad självprovtagning för icke-deltagare.”

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention, NKCx, har hundra procent nationell täckning av data om inbjudningar, cellprover och vävnadsprover från cervixi sin analysdatabas. NKCx har också, enligt egen beskrivning, ett processregister med i realtid åtkomliga data från vårdkedjans alla steg som idag täcker 45 procent av den kvinnliga befolkningen och byggs ut nationellt för kvalitetsutveckling och stöd för vårdprocesserna. Styrgruppsordförande och registerhållare är professor Joakim Dillner, forsknings- och utbildningschef på Karolinska Universitetslaboratoriet, och sedan 1980-talet ledande inom svensk forskning kring humana papillomvirus.

Region Skåne var också först i Sverige med att introducera mRNA-baserad HPV-testning med Aptima HPV Assay, en teknik som har samma förträffliga sensitivitet, men signifikant förbättrad specificitet jämfört med DNA-baserade tester som fortfarande används i flera regioner.1,2

Tack vare den högre specificiteten minskar antalet kliniska falskt positiva tester med 23 procent jämfört med den DNA-baserade analys som idag betraktas som benchmark. Detta i sin tur besparar kvinnor onödig uppföljning i form av undersökningar och överbehandling samt därmed förknippad ångest och osäkerhet3,4 samtidigt som belastningen och kostnaderna för vården minskar.5

Professor Joakim Dillner var också en av de forskare som under ledning av professor Ola Forslund vid Lunds universitet i en stor, svensk studie år 2018 visade att HPV-mRNA-testning har liknande longitudinell känslighet som HPV-DNA-testning, vilket innebär att det är säkert att använda Aptima HPV för livmoderhalscancerscreening.5

Om Aptima HPV Assay
Aptima HPV Assay är inriktat på de högrisktyper av HPV som utgör det största hotet mot kvinnor.6,7 DNA-tester detekterar vissa HPV-gener, men kan inte differentiera mellan blotta förekomsten av virus och aktiv infektion. I kontrast till detta detekterar mRNA-tester transkript av virala gener som endast förekommer om det finns infekterade celler.8 Medan andra HPV-analyser är inriktade på DNA är Aptima HPV inriktat på mRNA som detekterar förekomsten och aktiviteten av infektion med högrisk-HPV.7,9

Aptima HPV detekterar mRNA av onkogenerna E6/E7 mRNA som är indikativt för de HPV-infektioner som är mer sannolika att orsaka livmoderhalscancer.7, 9–12

För referenser klicka här