Skandionkliniken igång med protonstrålning

Sedan månadsskiftet augusti-september behandlas patienter med protonstrålning på Skandionkliniken i Uppsala, den första i sitt slag i Norden. Bakom verksamheten står landets sju landsting med universitetssjukhus.

– Uppstarten har gått enligt plan. Hittills har ett tiotal patienter med hjärntumör påbörjat sin behandling och vi räknar med att behandla cirka 200 patienter första året, därefter mellan 500 och 1 000 patienter per år, beroende på hur många behandlingstillfällen som behövs, säger verksamhetschef Håkan Nyström och fortsätter:

– Protonterapi erbjuder fördelar när man behandlar nära strålkänsliga vävnader eftersom risken minskar för att intilliggande friska organ och vävnader påverkas negativt.

Patienter lämpliga för protonterapi är både vuxna och barn från hela landet med cancertumörer, där man bedömer att protonstrålning minskar risken för sena biverkningar jämfört med traditionell strålbehandling med röntgen eller elektroner. Det speciella med protonstrålar är att de kan styras också på djupet och anpassas till ett aktuellt behandlingsområde. Stråldosen är till en början låg längsmed strålen, men blir mycket hög där protonerna stannar. Flertalet barn i Sverige som behöver strålbehandling kommer därför att behandlas här. Det rör sig om cirka 80 av totalt cirka 120 barncancerpatienter per år.

Till en början är det framförallt patienter med hjärntumörer som behandlas med protonstrålning, men även andra tumörformer kommer succesivt att inkluderas, exempelvis sarkom som utgår från kroppens stödjevävnad, det vill säga i skelett, brosk, bindväv och muskler. Det primära syftet med behandlingen är bot, inte smärtlindring.

Patienterna som behandlas på Skandionkliniken remitteras hit från landets universitetssjukhus. En patient med hjärntumör får omkring 30 strålbehandlingar. Strålningen ges typiskt fem dagar i veckan under ett antal veckor.

FAKTA: Skandionkliniken
* Drivs gemensamt av landets sju landsting med universitetssjukhus inom ramen för Kommunalförbundet för avancerad strålterapi.
* Spaden sattes i jorden i juni 2011 och de första patienterna började behandlas 31 augusti 2015.
* De första åren kommer två behandlingsrum att användas. Möjlighet finns att senare bygga ut med ytterligare ett rum. Med 15 behandlingstillfällen per patient räknar man med att behandla cirka 1000 patienter per år om fyra år, på sikt fler.