Sju av tio patienter med MPN har minskad livskvalitet och nedsatt arbetskapacitet

Sju av tio patienter med myeloproliferativa neoplasmer, MPN, har minskad livskvalitet och nedsatt arbetskapacitet på grund av sin sjukdom

Det visar den internationella tvärsnittsstudien MPN LANDMARK survey där 699 patienter från sex olika länder, på fyra kontinenter ingått. 71 procent av patienterna i studien upplevde att de hade reducerad livskvalitet.1 Dessutom minskade deras arbetskapacitet med i genomsnitt 35 procent, vilket tyder på att minskad livskvalitet även kan påverka arbetslivet. Studien presenterades av Novartis på den internationella hematologikongressen ASH i San Diego, 3-6 december.

– Resultatet är inte alls förvånande utan stämmer väl överens med vår bild av hur vardagen ser ut för patienter med MPN. Symtomen för den här patientgruppen har varit väldigt underskattade och den här studien visar hur viktigt det är att följa MPN-patienters symtom på ett strukturerat sätt, säger Liselott Eriksson, ordförande för Blodcancerförbundet.

MPN är en grupp ovanliga och livshotande blodcancersjukdomar som kan påverka livskvaliteten negativt och förkorta livet hos dem som drabbas2. Myelofibros, MF och polycytemia vera, PV, är de två allvarligaste formerna av MPN och medför ett antal symtom som trötthet, nattsvettningar, klåda, förstorad mjälte, och hjärtkärl-komplikationer2-5. Essentiell trombocytopeni, ET, ger liknande men i allmänhet lättare symtom än PV och MF 3.

I den internationella studien MPN LANDMARK ingick 699 patienter från sex länder på fyra kontinenter. Syftet med studien var att få bättre förståelse för hur MPN påverkar patienternas livskvalitet, dagliga aktiviteter, arbetskapacitet och känslomässigt välmående1.

Majoriteten (71 procent) av patienterna som deltog i studien upplever att de har reducerad livskvalitet. Många av patienterna uppgav också att de lider av känslomässiga påfrestningar associerade till sjukdomen.

I genomsnitt minskade patienternas förmåga att utföra dagliga aktiviteter med 40 procent och deras arbetsförmåga med 35 procent. Dessutom hade de som förvärvsarbetade i genomsnitt missat 3,1 timmar av sin arbetstid den senaste veckan på grund av sjukdomen1.

Resultaten visar också att över 75 procent av patienterna som hade symtom av sin sjukdom upplevde en signifikant minskning i livskvalitet på grund av sina symtom: 83 procent av MF-patienterna, 72 procent av PV-patienterna och 74 procent av ET-patienterna, vilket ligger i linje med tidigare publicerade studier2,6. Det vanligaste symtomet under gånga året, för alla tre sjukdomsgrupperna, var trötthet (fatigue) (MF, 53%, PV, 45 %, ET 64%), detta var också det symtom som patienterna uppgav att de helst skulle vilja bli av med. Utöver fysiska symtom kände ungefär en tredjedel av patienterna i studien ängslan och oro över sjukdomen, framförallt de med MF och PV (MF, 34 %, PV, 29 %, ET, 26 %)1.

Om LANDMARK survey

MPN LANDMARK survey är en tvärsnittsstudie med MPN-patienter och behandlande läkare i Tyskland, Italien, Storbritannien, Japan, Kanada och Australien. Patienterna (174 MF, 223 PV, 302 ET) som deltog i studien fyllde i en webb-baserad enkät för att skatta sina MPN-relaterade symtom under det senaste året och hur sjukdomstillståndet påverkat deras livskvalitet och arbetskapacitet. Vidare resultat från studien kommer att presenteras under nästa år.

Resultaten från den internationella undersökningen ligger i linje med tidigare resultat från den av Incyte finansierade MPN Landmark survey som tidigare genomförts i USA1.

Flera MPN-studier presenterades på ASH

Novartis Onkologi presenterade flera studier kring MPN, däribland data på ruxolitinib, bland annat på effekt och säkerhet från studien JUMP där 2233 patienter med myelofibros ingår7.

Referenser

1.Harrison C, Koschmieder S, Foltz L, et al. The Impact of Myeloproliferative Neoplasms (MPNs) on Patients’ Quality of Life and Productivity: Results from the International MPN LANDMARK Survey. Abstract #4267. 58th ASH Annual Meeting & Exposition of the American Society of Hematology (ASH) San Diego, California, 2016.

2.Titmarsh G, Duncombe A, McMullin M, et al. How Common are Myeloproliferative Neoplasms? A Systematic Review and Meta-analysis. Am. J. of Hematol. 2014:1-7.

3.Zimmerman M et al. Myeloproliferative Disorders and Myelo_brosis. Am J Manag Care. 2012 May; 18 (3 Spec No.):SP131-3.

4.Leukemia & Lymphoma Society. “Myelofibrosis Facts.” Available at: http://www.lls.org/sites/default/files/file_assets/FS14_Myelofibrosis_Fact%20Sheet_Final9.12.pdf. Accessed November 2016.

5.Leukemia & Lymphoma Society. Polycythemia Vera Facts. June 2012. Available at http://www.lls.org/content/nationalcontent/resourcecenter/freeeducationmaterials/mpd/pdf/polycythemiavera.pdf. Accessed November 2016.

6.Mesa RA, Niblack J, Wadleigh M, et al. The Burden of Fatigue and Quality of Life in Myeloproliferative Disorders (MPDs): An International Internet-based Survey of 1,179 MPD Patients. Cancer. 2007;109(1):68-76.

7.Foltz et al. Safety and Efficacy of Ruxolitinib for the Final Enrollment of JUMP: An Open-Label, Multicenter, Single-Arm, Expanded-Access Study in Patients with Myelofibrosis (N = 2233) Abstract # 3107. 58th ASH Annual Meeting & Exposition of the American Society of Hematology (ASH) San Diego, California, 2016.