Signifikant fördel i progressionsfri överlevnad med Xtandi

Signifikant fördel i progressionsfri överlevnad med Xtandi

Resultat från fas II-studien TERRAIN som nu publicerats online i den vetenskapliga tidskriften Lancet Oncology visar patienter som fick att Xtandi (enzalutamid) lever signifikant längre utan att sjukdomen försämrades, jämfört med bikalutamid vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. Dessa nya positiva resultat avseende så kallad progressionsfri överlevnad befäster de sedan tidigare övertygande resultaten för Xtandi som behandling för denna patientgrupp.

En länk till publikationen av fas II-studien TERRAIN i Lancet Oncology, finns här.

Mer information på svenska om fas II-studien TERRAIN, läs även här i Astellas pressrum.

Se även engelsk pressmeddelande online 13 januari bl a här, http://www.prnewswire.com/news-releases/lancet-oncology-publishes-results-from-the-phase-2-terrain-trial-of-enzalutamide-compared-to-bicalutamide-in-metastatic-castration-resistant-prostate-cancer-300203638.html