Servier och Taiho Oncology presenterar de senaste resultaten avseende Lonsurf

Servier och Taiho Oncology presenterar de senaste resultaten avseende LONSURF® (trifluridin/tipiracil)
på 2019 års ASCO GI (ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium)

PARIS, Frankrike den 17 januari 2019 – Servier and Taiho Oncology, Inc. (U.S.), ett dotterbolag till Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. (Japan), har idag gemensamt offentliggjort att säkerhets- och effektdata i subgruppen med gastrektomipatienter i den globala fas III-studien TAGS, som undersökte effekterna av LONSURF® (trifluridin/tipiracil, TAS-102) på patienter med metastaserad magsäckscancer är i linje med de sammanlagda studieresultaten som tidigare publicerats i The Lancet Oncology. Dessa resultat redovisades i en muntlig presentation vid 2019 års ASCO GI (ASCO Gastrointestinal Cancers Symposium) torsdagen den 17 januari.

I TAGS hade 221 (44%) av de 507 randomiserade patienterna med metastaserad magsäckscancer tidigare genomgått gastrektomi (varav 147 fick LONSURF och 74 placebo), vilket återspeglar den faktiska kliniska patientpopulationen med diagnosen metastaserad magsäckscancer. Resultaten bekräftade att trifluridin/tipiracil förlängde överlevnaden jämfört med placebo oavsett om patienterna genomgått gastrektomi eller ej. De sammanlagda resultaten i TAGS visade att patienter som behandlades med trifluridin/tipiracil oralt hade en kliniskt betydelsefull och statistiskt signifikant förlängd totalöverlevnad (OS) jämfört med placebo och 31% minskad risk för död (HR 0,69 enkelsidigt p=0,00029), vilket innebar en förlängd medianöverlevnad på 2,1 månader (5,7 månader för trifluridin/tipiracil jämfört med 3,6 månader för placebo).

Ytterligare data avseende trifluridin/tipiracil vid metastaserad kolorektalcancer (mCRC) kommer att presenteras vid en poster-session lördagen den 19 januari:

– Health-related quality of life in the early-access phase IIIb study of trifluridine/tipiracil in pretreated metastatic colorectal cancer (mCRC): Results from PRECONNECT study (abstract 638)
– Validation of cost-effectiveness of trifluridine/tipiracil versus best supportive care and regorafenib for previously treated metastatic colorectal cancer in the UK using phase IIIb PRECONNECT early access clinical trial data in the real world setting (abstract 639)
– QoL from TASCO1: Health related quality of life of trifluridine/tipiracil-bevacizumab and capecitabine-bevacizumab as first-line treatments in metastatic colorectal cancer patients not eligible for intensive chemotherapy: results from the TASCO1 phase II study (abstract 676)
– Trifluridine/tipiracil and regorafenib in patients with metastatic colorectal cancer (mCRC): A single institution retrospective study (abstract 592)
– Exploratory analysis of the effect of trifluridine/tipiracil in patients treated in RECOURSE by
prognostic factors (abstract 677)

I EU är trifluridin/tipiracil indicerat för behandling av vuxna patienter med mCRC som tidigare genomgått
behandling med, eller som inte bedöms vara kandidater för, tillgänglig behandling, inklusive
fluoropyrimidin- oxaliplatin- eller irinotekan-baserad kemoterapi, anti-VEGF och anti-EGFR.1 Ansökan
om utökad indikation vid metastaserad magsäckscancer för LONSURF är för närvarande under revision
av hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i Japan, USA och EU.

Om TAGS
TAGS (TAS-102 Gastric Study) är en Taiho-sponsrad pivotal multinationell dubbelblind fas III-studie med syftet att utvärdera trifluridin/tipiracil, även känt som TAS-102, plus bästa understödjande behandling jämfört med placebo plus bästa understödjande behandling hos patienter med metastaserad magsäckscancer, inklusive cancer i den gastroesofageala övergången, som inte svarar på standardbehandling. Det primära effektmåttet i TAGS-studien är totalöverlevnad (OS) och de sekundära effektmåtten innefattar progressionsfri överlevnad (PFS), säkerhet och tolerabilitet samt livskvalitet.

TAGS-studien inkluderade 507 patienter med metastaserad magsäckscancer som genomgått minst två tidigare behandlingsregimer för avancerad sjukdom och som inte svarade på, eller inte tolererade, ytterligare kemoterapi. Studien genomfördes i Vitryssland, EU, Israel, Japan, Ryssland, Turkiet och USA.

Mer information om TAGS-studien finns på www.ClinicalTrials.gov
(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02500043). Studiens identifikationsnummer på ClinicalTrials.gov är
NCT02500043.

Läs hela pressmeddelandet HÄR