SciBase sluter distributionsavtal för Österrike med Intramed

Hudcancer är ett växande globalt hälsoproblem och under vår utvärdering av Nevisense, har vi fått väldigt positiv respons från de dermatologer vi varit i kontakt med gällande instrumentet. Nevisense är ett perfekt komplement till vår befintliga produktportfölj, säger Manfred Schartner, vd på Intramed.

Närmare 40 procent av Österrikes dermatologer är verksamma inom den privata vårdsektorn, som i ett första steg utgör den primära målgruppen för Nevisense.[1]

– Med detta avtal har vi kommit ett steg längre i vår pågående globala expansion och kommersialisering. Initialt fokuserar vi på att etablera vår metod inom den privata sjukvården i Österrike eftersom det kan ta längre tid att etablera nya tekniker i den offentliga sektorn. Vi ser en stor potential och intresse för Nevisense i Österrike, säger Simon Grant, vd på SciBase.

Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och står för 75 procent av dödsfallen orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall av malignt melanom per år. Nyckeln till framgångsrik behandling är tidig detektion vilket kan vara en utmaning då det har saknats en objektiv metodik för detektion, ett problem som Nevisense adresserar.

Intramed är baserat i Wien och är en av de största distributörer av innovativ sjukvårdsutrustning i Österrike.

[1] Siffror enligt Business Sweden.