SciBases patentansökan avseende elektroder med mikroskopiska spikar godkänd av United States Patent and Trademark Office (USPTO)

SciBases lösning Nevisense baseras på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS). Den använder sig av de varierande elektriska egenskaperna i mänsklig vävnad för att kategorisera cellstrukturer och på så sätt upptäcka elakartade tumörer. Malignt melanom är en snabbväxande cancerform som har sitt ursprung i epidermis strax under hornlagret i huden. Nevisenses elektroder är försedda med mikroskopiska spikar för att kunna mäta motståndet i de underliggande cellerna där malignt melanom uppträder. Tekniken är avgörande för att kunna upptäcka cancern i ett tidigt skede.

– Nevisense befinner sig just nu i processen för att bli godkänd för försäljning och marknadsföring i USA, vår framtida nyckelmarknad. Godkännandet av patentet är därför ett viktigt steg i vår globala expansion. Potentiellt kan elektroder med mikroskopiska spikar också användas för att upptäcka andra cancerformer, säger Simon Grant, vd på SciBase.

SciBase innehar 49 registrerade patent och 12 aktiva patentansökningar i sex patentfamiljer.