Samverkan kortade tiden för urologipatienter

Från 58 till 17 dagar. Så mycket har handläggningstiden för gävleborgspatienter med synligt blod i urinen minskat sedan januari i år. Bättre samordning, patientmedverkan och kommunikation mellan vårdkedjans alla delar är förklaringen.

En av de första saker som slog Johan Hansson när han tillträdde som verksamhetschef för kirurgkliniken i Gävle och Hudiksvall var de extremt långa utredningstiderna patienter med synligt blod i urinen. Blod i urinen är ett alarmsymtom för misstanke om urinblåsecancer och ska utredas snabbt.

Ständig kamp mot tiden

– Det var en kontinuerlig kamp mot kalendern som orsakade både oro hos patienterna och stress hos personalen, säger han. Vi började titta på hur vi skulle kunna korta väntetiderna till bedömning och behandling, utan att tillföra ytterligare resurser. Målet är att förbättra patienternas prognos för överlevnad och öka deras livskvalitet.

Precis som för de flesta cancerdiagnoser är det många olika delar av vården som är inblandade i utredningen av patienter med misstänkt cancer i urinblåsan. Primärvård, urolog/kirurgi, radiologi, anestesi och i förlängningen även patologi och onkologi.

– Utredningen av patienten är beroende av helt olika verksamhetsområden även i det första skedet, säger Johan Hansson.

Medverkar i SKL:s konferens Bättre flöde i vården

Johan Hansson och kirurgkliniken i Gävleborg medverkar med sitt projekt vid Sveriges Kommuner och Landstings nationella konferens om Bättre flöde i vården, 24-25 sep 2015.

Där kommer de att dela med sig av sina erfarenheter och berätta hur avgörande det var att få med synpunkter alla olika professioner och enheter som är involverade i vårdkedjan.

– Vi tog in logistiker och verksamhetsutvecklare för att få hjälp med en objektiv genomlysning av hela processen. Och vi hade tillgång till ett kvalitetsarbete om orsaken till de långa handläggningstiderna som gjorts av en AT-läkare i landstinget, säger Johan Hansson.

Läs en längre intervju med Johan Hansson på RCC Uppsala Örebros webbplats