Samma språk i strålbehandlingen

Samma språk i strålbehandlingen

Samma sätt att lagra data från strålbehandling och samma språk för att beskriva sjukdom och behandling. Nu standardiseras språket för information om strålbehandling genom nationellt samarbete.

I vård och forskning är det viktigt att ha enhetliga och jämförbara data. Det är en av grunderna för två nationella projekt som Norrlands universitetssjukhus deltar i, Skonsam strålbehandling och Nationella testbädden för innovativ strålterapi.

Problemet har varit att man inte talat samma språk på landets olika universitetssjukhus. Olika parametrar som diagnos av tumören, precisering av läge, behandlingsteknik och riskorgan har varierat både inom sjukhus och mellan sjukhus. Det har gjort det svårt att jämföra data.

Men ska vård och forskning fungera effektivt krävs att man talar samma språk. Därför införs nu en standardiserad terminologi, en svensk nomenklatur, i samverkan med representanter för olika sjukhus och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Arbetet med nomenklaturen initierades inom den Nationella testbädden för innovativ strålterapi och har letts av Anders Montelius, sjukhusfysiker och docent vid Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala som ser resultatet som ett viktigt steg framåt för svensk strålbehandling.

Ger nya möjligheter
– Att alla universitetskliniker kunnat enas om ett enhetligt språk ger oss helt nya möjligheter att följa upp behandling och biverkningar och jämföra utrustning. På sikt kommer det att hjälpa oss förstå hur vi bäst skräddarsyr behandlingen efter den enskilda patienten, säger han.

Terminologin som bland annat omfattar anatomiska strukturer och målvolymer har redan införts på de flesta av landets strålbehandlingskliniker. Nu har även en engelskspråkig version börjat spridas genom projektet Skonsam strålbehandling

Terminologin är grunden för de databaser där sjukhusen effektivt och strukturerat ska lagra data från sina behandlingar. Och det är sedan härifrån som det nystartade nationella kvalitetsregistret för strålbehandling ska kunna hämta relevanta, jämförbara parametrar.

Som ordförande för Svenskt kvalitetsregister för strålterapi är Björn Zackrisson, professor i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet, nöjd med utvecklingen:

– Den nationella nomenklaturen är ett styrkebevis för samarbetet inom svensk strålbehandling. Ett gemensamt språk är en förutsättning för att det automatiserade kvalitetsregistret ska kunna fungera och vara ett kraftfullt verktyg för kvalitetssäkring och klinisk behandlingsforskning. På så vis kan vi tillförsäkra alla svenska patienter en strålbehandling i världsklass, säger han.

Läs mer på www.stralterapi.se

För mer information:
Anders Montelius, sjukhusfysiker och docent, anders.montelius@akademiska.se,
telefon 018-611 55 52

Björn Zackrisson, professor i onkologi, bjorn.zackrisson@umu.se,
telefon 090-785 15 64