Så skapas samarbeten inom cancerforskningen

Pitcha sin idé och bjuda in till samarbeten. Det har flera bolag och forskare valt att göra på det sjätte ”Focus on Cancer Collaboration” som äger rum den 13 mars på Medicon Village i Lund. Mötet bjuder på föreläsningar och möjligheter att nätverka – bland annat på en Catwalk pitch.

Focus on Cancer Collaboration för samman 100-talet cancerforskare, entreprenörer och kliniker. Det är ett interaktivt möte kring forskning och innovation inom onkologi och bjuder på en blandning av föredrag och nätverksaktiviteter för att skapa samtal och möjliga samarbeten.

-För min del handlar det om att visa vad vi gör för något. Förhoppningsvis leder det till nya projekt och idéer som kan hjälpa andra att hantera sina data och analysera sina forskningsresultat, berättar Anders Carlsson, grundare av Bionamic, som ska pitcha på Catwalken.

Bionamic finns på SmiLe Incubator – företagsinkubatorn på Medicon Village. Bionamic tillhandahåller lösningar och arbetsflöden för analys av life science data, med särskilt fokus på data genererat inom cancerforskning.

För cancerforskaren Marja Jättelä, forskningschef på Danish Cancer Society Research Center i Köpenhamn, handlar Catwalk pitch om att knyta kontakter.

-Jag hoppas att komma i kontakt med onkologer som är intresserade av att köra prövarledda kliniska studier för att hitta nya användningsområden av befintliga läkemedel för att behandla cancer.

CanImGuide Therapeutics från Medicon Village, Acrivon från SmiLe Incubator på Medicon Village och IO Biotech från Köpenhamn är ytterligare några av de bolag som ska pitcha på catwalken tillsammans med forskare inom cancer, och hematologi (läran om blodet och dess sjukdomar).

Mötet får också storfrämmande från USA – keynote speaker är Joseph P. Schlessinger. Han är bland de mest citerade forskarna i sitt fält och medgrundare av flera biotechbolag. Schlessinger utnämndes som en av de 100 mest inflytelserika personerna inom läkemedelsutveckling och tillverkning av tidskriften The Medicine Maker år 2015.

Läs mer om programmet för ”Focus on Cancer Collaboration” HÄR. Focus on Cancer Collaboration arrangeras av Medicon Village i samarbete med Lunds universitet Cancer Center (LUCC), LU Innovation, SmiLe Incubator och Medicon Valley Alliance.

Medicon Village
Medicon Village Science Park erbjuder en unik miljö för life science genom att integrera forskning, innovation och företagande så att värden skapas för människors hälsa och bättre liv. Genom att underlätta gränsöverskridande samarbeten skapas förutsättningar för att medicinska framsteg ska ge fler människor ett friskare och hälsosammare liv.

Bakgrund om forskning och innovation, cancer, på Medicon Village
På Medicon Village finns forskare vid Lunds universitet från många olika discipliner i ett allsidigt cancercentrum med klinisk, translationell och experimentell cancerforskning. Forskare med bakgrund inom teknik, onkologi och laboratoriemedicin kompletterar varandra och studerar gemensamt cancersjukdomar ur många olika aspekter. Lunds universitets cancerforskare på Medicon Village tillhör Medicinska fakultetens Translational Cancer Research och Avdelningen för onkologi och patologi samt CREATE Health från LTH. Det gemensamma målet är förbättrad diagnostik, vård och behandling för cancerpatienter.

På Medicon Village finns även Region Skånes och Lunds universitets gemensamma Pallativa Utvecklingcentrum, Regionalt Utvecklingscentrum, Regionalt Cencercentrum Syd samt Region Skånes biobank. Detta ger bättre möjligheter för den patientnära cancerforskningen och ger dessutom cancerforskarna närmare tillgång till viktigt forskningsmaterial i form av patientprover och register. På Medicon Village finns även drygt 15 bolag som arbetar med att kommersialisera cancerforskning – vissa av dem inom SmiLe Incubator.