Säkrare behandling av barncancer med högkänslig DNA-analys

Med TATAA biocenters DNA-teknik ska forskare vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset utveckla en metod att med enkla blodprov följa hur mycket cancer-dna som finns kvar i kroppen för att optimera behandlingar av barn med cancer.

Cancerceller hos ett barn kan uppstå när kromosomer går sönder och sedan sätts ihop felaktigt med varandra igen. När cancercellerna dör, t.ex. i samband med behandling, bryts deras DNA ner i småbitar och hamnar fritt i blodet. Koncentrationen av detta cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) är ett mått på hur mycket kvarvarande cancerceller som finns i kroppen och dess mutationer är vägledande för val av behandling. Även andra celler i kroppen omsätts och frisätter sitt DNA och ctDNAt utgör endast en liten bråkdel av totala mängden cirkulerande DNA i blodet. Därför krävs det extremt känsliga och specifika metoder för att mäta ctDNA. TATAA biocenters Two-Tailed PCR är en sådan metod och även SiMSen sekvensering, som utvecklats av samarbetspartnern Anders Ståhlberg vid Göteborgs universitet. I projektet deltar även läkaren Martin Dalin på barncancercentrum i Göteborg.

-När man behandlar en patient så kan man leta efter tumör-DNAt i kroppsvätskorna. Om det finns kvar innebär det att man har tumörceller kvar i kroppen. Om man inte hittar det så är det ett gott tecken, säger Anders Ståhlberg, docent och adjungerad lektor vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Det kommer göra det möjligt att individanpassa behandlingen, så att man i framtiden kan undvika att såväl över- som underbehandla patienter.

-Idag har man ganska trubbiga metoder för att se hur behandlingen går och ger därför ofta ganska mycket behandling. I regel vill man ju hellre behandla lite för mycket än för lite, men det kan ge komplikationer längre fram, säger Anders.

Teamet kommer fokusera på att analysera en specifik form av mutationer som driver cancern, så kallade fusionsonkogener, som är vanliga inom flera typer av barncancer.

-Vi driver sedan 2017 en klinisk studie där vi testar om förekomsten av tumör-DNA i blodet hos barn med cancer kan vara ett värdefullt mått på hur de svarar på sin behandling. Vi hoppas att det nya mätverktyg vi nu vill utveckla ska kunna öka känsligheten i våra analyser ytterligare, och att det på så sätt ska bidra till förbättrad vård av barn med cancer i framtiden, säger Martin Dalin.

Inom tre år räknar teamet med att ha utvecklat en första produktprototyp och inlett valideringsstudier. På sikt kommer metoden att kunna användas på flera sorters DNA-förändringar och cancertyper.

-Vi är oerhört tacksamma för denna möjlighet att utveckla ett test för barncancer baserat på vår unika Two-Tailed PCR teknologi tillsammans med två så excellenta forskare, säger Mikael Kubista, VD för TATAA Biocenter.

Projektet stöds av Barncancerfonden och MedTech4Health, ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom medicinteknik finansierat av Vinnova.

-För att nå vår vision att utrota barncancer krävs fler samarbeten inom forskning där vi drar nytta av varandras kompetenser. Genom att även ha en företagspartner med i de projekt som får anslag är vår förhoppning att resultaten av forskningen ska nå patienterna och vården snabbare, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.