Sahlgrenska Universitetssjukhuset inviger Prostatacancercentrum

Centrumbildningen är ett led i att utveckla sjukvården med fokus på patient, kvalitet och forskning. Målet är att erbjuda varje patient en individualiserad behandlingsplan utifrån sina förutsättningar och det mest aktuella kunskapsläget.

Centrumbildningen skapar en unik möjlighet där vård och forskning samverkar på rätt nivå, det vill säga patienten får tillgång till all kunskap och kompetens under ett och samma tak.

Att ha en kontinuerlig dialog med patienterna har varit mycket viktigt i bildande av centrat. Det finns till exempel en patientrepresentant i centrumbildningens planeringsgrupp, där beslut fattas.

– Vi har ambitionen att stödja patienter och deras närstående under hela vårdresan. Genom att erbjuda bot med minimala biverkningar och erbjuda en individualiserade rehabiliteringsplan. Och att erbjuda de bästa kunskapsbaserade tillgängliga behandling och omvårdnad när bot inte är möjlig, säger Ali Khatami, överläkare och centrumledare för Prostatacancercentrum(PCC) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Två andra områden inom cancervården där det finns ett stor behov av förbättring är rehabilitering och tillgänglighet. Ett multiprofessionellt rehabteam är under uppbyggnad, med läkare, kontaktsköterska, sexolog, uroterapeut, kurator, och fysioterapeut. Andra yrkeskategorier kopplas in vid behov. Målet är att erbjuda tidigt rehabilitering och stärka patienten egna resurser.

– I mitt arbete träffar jag många patienter som kommer till oss för second opinion. De betonar vikten av en snabb handläggning, men också vikten av att komma till en klinik som är specialiserad på prostatacancer, där de känner de sig trygga och kan få svar på alla sina frågor inför val av behandling, säger Ali Khatami, centrumledare för Prostatacancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.