Sahlgrenska Life – Såhär ska det se ut

Sahlgrenska Life – Såhär ska det se ut
Det blir Sweco och Arkitema Architects som får uppdraget att rita Sahlgrenska Life. De båda företagens gemensamma förslag tog hem segern i arkitekttävlingen. Nu följer ett detaljplanearbete där stadsmiljön runt Sahlgrenska sjukhuset förändras.

 

Såhär ska det se ut!

FLÖDEN Bild Per Dubbsgatan från väster

Några av Nordens största arkitektbyråer tävlade om att rita Sahlgrenska Life. Uppdraget omfattar 90 000 kvadratmeter i ett prestigeprojekt där sjukhuset kopplas ihop med Göteborgs universitet och näringslivet i anslutning till Sahlgrenska Science Park.

Nu har ett av fem tävlingsbidrag valts som underlag för det fortsatta arbetet.

– Vinnarförslaget har arkitektoniska kvaliteter och ger en tydlig och igenkännbar identitet för ett världsledande center för medicinsk forskning, vård och utbildning, säger juryns ordförande Arve Nyhus som är mycket nöjd med tävlingen.

– Juryns samlade uppfattning är att alla insända förslagen håller hög nivå både arkitektonisk och vad gäller stadsplanering.

Byggnaderna ska ge sjukhuset och universitetet möjligheter till moderna lokaler för sina verksamheter inom vård, forskning och utbildning. Samtidigt är det en rejäl förstärkning av Göteborgsregionens position inom life science med en kreativ miljö för näringslivet.

Det vinnande bidraget går under projektnamnet Flöden. Enligt juryn är det två elegant utformade huskroppar som binds samman av en länkbyggnad över Per Dubbsgatan. På så sätt integreras universitetets verksamhet på Medicinarberget med Sahlgrenska sjukhuset.

Bilder som visar hur arkitekterna har tänkt sig Sahlgrenska Life bifogas detta pressmeddelande.

Kontakta Niclas Malmeling, Västfastigheter, för fakta om tävlingen och fler uppgifter om projektet: niclas.malmeling@vgregion.se, 070 950 26 46

Fakta:

  • Business Region Göteborg beräknar projektets totala investeringsvolym till drygt 3 miljarder kronor.
  • Byggstart beräknas till 2019 med inflyttning 2021.
  • Arkitekttävlingen har utlyst av Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltare Västfastigheter tillsammans med Vitartes som är ett projektutvecklingsbolag specialiserat på life science-fastigheter.
  • Tävlingen är en del av en upphandlingsprocess enligt LOU.
  • Bidragen presenterades för media 24 februari och har sedan dess varit utställda i Sahlgrenskas huvudentré.
  • I det detaljplanearbete som nu följer har allmänheten möjlighet att påverka bland annat i samrådsprocessen.
  • Juryn: Arve Nyhus, ordförande SveaNor, Niclas Malmeling, Västfastigheter, Mårten Tiselius, Göteborgs universitet, Barbro Fridén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gunnar Persson, Göteborgs Stad, Christine Grape, arkitekt, Karin Ahlzén, Sveriges Arkitekter, Ulf Magnefors, Sveriges Arkitekter och Lars-Erik Berghos, jurysekreterare.