”Risk att patienter inte kan få precisionsmedicin mot cancer”

DN DEBATT 20/12. Utvecklingen av skräddarsydd behandling av exempelvis cancerpatienter bromsas eftersom lagstiftning och statlig samordning saknas. Regeringen måste nu agera skyndsamt och säkerställa att patienter i hela landet får tillgång till den nya precisionsmedicinen, skriver patientföreningar och företrädare för sjukvård och forskning.

Tidigare i år rapporterade DN (28/5 2019) om sexårige Vilfred som för fyra år sedan blev svårt sjuk i cancer. Med hjälp av en genetisk undersökning av hela arvsmassan kunde hans läkare identifiera en genvariant och sätta in en helt ny tidigare oprövad behandling. I dag lever Vilfred som en frisk sexåring.

Det finns fler exempel där så kallad precisionsmedicin (se ruta nedan) ger nya möjligheter att välja en effektiv behandling utifrån patientens egna förutsättningar. Ett sådant är sällsynta sjukdomar där man med hjälp av den detaljerade informationen från en genetisk undersökning av hela arvsmassan, så kallad helgenomsekvensering, i många fall kan ställa en diagnos och därmed ge barnet rätt omhändertagande. Att få en diagnos kan vara till stor hjälp för familjen och ökar möjligheterna att få tillgång till rätt behandling.

Läs hela debattinlägget här