Uppföljningsvillkoren för Nplate och Revolade är uppfyllda