Resultat från fas 3-studie med målriktat läkemedel för behandling av lungcancer

Resultat från fas 3-studie med målriktat läkemedel för behandling av lungcancer publicerade i New England Journal of Medicine

I fas 3-studien PROFILE 1014 jämförs XALKORI (crizotinib) med kemoterapi vid behandling av tidigare obehandlade patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer. Studien visar signifikant förlängd progressionsfri överlevnad för Xalkori. Resultaten har nyligen publicerats i New England Journal of Medicine.

XALKORI är idag godkänt för behandling av vuxna med tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC)(2). TLV beslutade i februari i år att Xalkori ska ingå i läkemedelsförmånen med begränsning, som behandling för patienter med tidigare behandlad ALK-positiv avancerad NSCLC.

Läs pressmeddelande (på engelska) i relaterat material nedan.

Referenser:
1. First-Line Crizotinib versus Chemotherapy in ALK-Positive Lung Cancer