Repliker. ”Forskningen visar att de nya medicinerna har låg verkningsgrad”